12 okt 2016 06:00

12 okt 2016 06:00

Lågt grundvatten påverkar brunnar

SKÖVDE: Nivåerna närmar sig det extrema

Grundvattennivåerna är nu mycket låga. Det kan påverka privata brunnar som i värsta fall sinar helt.

– Vi hänvisar i första hand till entreprenörer som kan köra ut vatten, säger Annika Holmén, VA-chef.

Grundvattnet är lågt i år och det gäller särskilt i östra Sverige. Redan tidigt i somras var det stora problem på exempelvis Öland, och under hösten har vattnet inte fyllts på eftersom det har regnat väldigt lite.

Borra ny brunn

– Det är extrema nivåer i Östergötland och om det inte kommer mycket regn kan det bli extremt även i Västergötland, säger Bo Thunholm, hydrogeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Miljösamverkan östra Skaraborg, mös, har fått samtal och mejl från flera privatpersoner som har problem med sina brunnar. De som har grävda brunnar kan hamna i den situationen att de behöver borra en ny.

Kör ut vatten

Om någon hamnar i akut behov av vatten får man köpa.

– I grunden är det fastighetsägarens eget ansvar. Vi hänvisar i första hand till entreprenörer som kan köra ut vatten, säger Annika Holmén, VA-chef i Skövde kommun.

När det gäller Skövdeområdet visar vattenkartan hos SMHI att grundvattennivåerna ligger under eller mycket under det normala. På kartan hos SGU hamnar Skövde på gränsen mellan nära och under det normala.

Anledningen är att SGU gör mätningar i mitten av varje månad medan SMHI gör dagsaktuella beräkningar.

– Jag förmodar att områdena med mycket låga nivåer har blivit större när vi kommer med vår nästa karta, säger Bo Thunholm.

De låga grundvattennivåerna beror framför allt på bristen på regn.

– Inför sommaren hade vi ett dåligt utgångsläge med låga nivåer och under sommaren brukar det inte bildas mer grundvatten eftersom regnet tas upp av växterna.

Nu krävs det regn i mängder för att nivåerna ska höjas. Eftersom marken är så torr krävs det till att börja med stora mängder för att marken ska genomfuktas.

Bo Thunholm har ett gott råd till alla som har grävda brunnar.

– Brunnen kan behöva spolas. Låga grundvattennivåer minskar trycket i brunnen och om den har slammat igen blir flödet långsamt.

Grundvattnet är lågt i år och det gäller särskilt i östra Sverige. Redan tidigt i somras var det stora problem på exempelvis Öland, och under hösten har vattnet inte fyllts på eftersom det har regnat väldigt lite.

Borra ny brunn

– Det är extrema nivåer i Östergötland och om det inte kommer mycket regn kan det bli extremt även i Västergötland, säger Bo Thunholm, hydrogeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Miljösamverkan östra Skaraborg, mös, har fått samtal och mejl från flera privatpersoner som har problem med sina brunnar. De som har grävda brunnar kan hamna i den situationen att de behöver borra en ny.

Kör ut vatten

Om någon hamnar i akut behov av vatten får man köpa.

– I grunden är det fastighetsägarens eget ansvar. Vi hänvisar i första hand till entreprenörer som kan köra ut vatten, säger Annika Holmén, VA-chef i Skövde kommun.

När det gäller Skövdeområdet visar vattenkartan hos SMHI att grundvattennivåerna ligger under eller mycket under det normala. På kartan hos SGU hamnar Skövde på gränsen mellan nära och under det normala.

Anledningen är att SGU gör mätningar i mitten av varje månad medan SMHI gör dagsaktuella beräkningar.

– Jag förmodar att områdena med mycket låga nivåer har blivit större när vi kommer med vår nästa karta, säger Bo Thunholm.

De låga grundvattennivåerna beror framför allt på bristen på regn.

– Inför sommaren hade vi ett dåligt utgångsläge med låga nivåer och under sommaren brukar det inte bildas mer grundvatten eftersom regnet tas upp av växterna.

Nu krävs det regn i mängder för att nivåerna ska höjas. Eftersom marken är så torr krävs det till att börja med stora mängder för att marken ska genomfuktas.

Bo Thunholm har ett gott råd till alla som har grävda brunnar.

– Brunnen kan behöva spolas. Låga grundvattennivåer minskar trycket i brunnen och om den har slammat igen blir flödet långsamt.