13 okt 2016 10:53

13 okt 2016 10:53

Förhör med anmälda läkare inom kort

VÅRDSKANDALEN: Läkare misstänkta för dataintrång

Polisens utredning om det misstänkta dataintrånget i minst ett 40-tal patientjournaler går framåt. Flera av patienterna har hörts och målet är att de anmälda läkarna ska höras inom några veckor.

I våras fick polisen en anmälan mot de två läkare som i sin tur Ivo-anmälde sin kollega gällande Ilizarov-metoden. En patient vid Skaraborgs sjukhus i Skövde hade upptäckt att läkare, som inte vara hennes behandlande läkare, hade varit inne i hennes journal.

”Inte säga vad de sagt”

Sedan har det under utredningens gång visat sig att läkarna har varit inne i ytterligare minst ett 40-tal journaler tillhörande patienter som behandlats med den här metoden.

– Det har vi kommit fram till efter att vi begärt ut och fått loggar från sjukhuset på vilka som varit inne i journalerna, säger Torsten Jaeckel, chef vid polisens IT-enhet i Falköping, till SLA.

Alla de 40-talet patienterna ska höras för att polisen ska få klarhet i vilka som har haft rätt att gå in i deras journaler, vilka som har varit deras behandlande läkare.

– Jag kan säga att vi har hört en del av dem redan nu, men jag vill av utredningstekniska skäl inte gå in på vad de sagt.

Läkare ska höras

Polisen har fortfarande inte hört de anmälda läkarna.

– Vi har som mål att göra det inom några veckor, men först måste vi höra alla patienterna, vilket är ett tidskrävande arbete.

Om utredningen visar att läkarna har varit inne i alla dessa journaler utan att vara behandlande läkare finns risken att de döms för dataintrång.

Åklagarbeslut

– Rent generellt gällande dataintrång kan man väl säga att det ju finns tydliga spår i loggar vilka som har varit inne och inte. Vid tidigare fall vet jag att anställda till och med blivit av med jobbet när de har gått in och läst patientjournaler som de inte har rätt till.

– Men vi utreder bara, sedan är det upp till en åklagare att fatta beslut om åtal eller inte.

I våras fick polisen en anmälan mot de två läkare som i sin tur Ivo-anmälde sin kollega gällande Ilizarov-metoden. En patient vid Skaraborgs sjukhus i Skövde hade upptäckt att läkare, som inte vara hennes behandlande läkare, hade varit inne i hennes journal.

”Inte säga vad de sagt”

Sedan har det under utredningens gång visat sig att läkarna har varit inne i ytterligare minst ett 40-tal journaler tillhörande patienter som behandlats med den här metoden.

– Det har vi kommit fram till efter att vi begärt ut och fått loggar från sjukhuset på vilka som varit inne i journalerna, säger Torsten Jaeckel, chef vid polisens IT-enhet i Falköping, till SLA.

Alla de 40-talet patienterna ska höras för att polisen ska få klarhet i vilka som har haft rätt att gå in i deras journaler, vilka som har varit deras behandlande läkare.

– Jag kan säga att vi har hört en del av dem redan nu, men jag vill av utredningstekniska skäl inte gå in på vad de sagt.

Läkare ska höras

Polisen har fortfarande inte hört de anmälda läkarna.

– Vi har som mål att göra det inom några veckor, men först måste vi höra alla patienterna, vilket är ett tidskrävande arbete.

Om utredningen visar att läkarna har varit inne i alla dessa journaler utan att vara behandlande läkare finns risken att de döms för dataintrång.

Åklagarbeslut

– Rent generellt gällande dataintrång kan man väl säga att det ju finns tydliga spår i loggar vilka som har varit inne och inte. Vid tidigare fall vet jag att anställda till och med blivit av med jobbet när de har gått in och läst patientjournaler som de inte har rätt till.

– Men vi utreder bara, sedan är det upp till en åklagare att fatta beslut om åtal eller inte.