03 jan 2017 11:17

03 jan 2017 11:40

Incident orsakar tågförseningar

TRAFIK

Det råder förseningar till och från Göteborg central, vilket innebär att vissa tåg kommer att ersättas med buss hela eller delar av sträckan.

Enligt Trafikverket beror förseningarna på en "incident" och beräknar att tågen återberäknas gå enligt tidtabell under eftermiddagen.

Resenärer uppmanas att kontakta sitt tågbolag för mer information.

Enligt Trafikverket beror förseningarna på en "incident" och beräknar att tågen återberäknas gå enligt tidtabell under eftermiddagen.

Resenärer uppmanas att kontakta sitt tågbolag för mer information.