07 jan 2017 19:47

07 jan 2017 19:49

Hala vägar i länet

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Under eftermiddagen, kvällen och natten väntas temperaturerna sjunka i stora delar av västra Sverige.

Detta innebär stor risk för halka eftersom vägbanorna är våta efter regn och snö som fallit under dagen. Trafikverket uppmanar trafikanter att ta det försiktigt i trafiken

Detta innebär stor risk för halka eftersom vägbanorna är våta efter regn och snö som fallit under dagen. Trafikverket uppmanar trafikanter att ta det försiktigt i trafiken