09 jan 2017 15:37

09 jan 2017 15:38

Fullmäktige har hittat en ny lokal

REGIONEN: Tillfällig lösning i Vänersborg

Regionfullmäktige den 31 januari hålls på ett hotell i Vänersborg eftersom den ordinarie lokalen är utdömd.

– Vi börjar så här. Sedan får vi se, säger fullmäktiges ordförande Joakim Larsson (MP).

Regionfullmäktige brukar hålla till i kommunhusets sessionssal i Vänersborg. Den lokalen är bland angripen av mögel, har dömts ut och ska troligen rivas.

Hastigt, och mindre lustigt, fick Västra Götalandsregionen se sig om efter en ny lokal för sina fullmäktigemöten.

”Det ska vi ha”

Efter en dialog med Vänersborgs kommun, plockades två alternativ fram: Folkets hus och Quality Hotel.

– Folkets hus själva kom fram till att det inte skulle fungera, men på hotellet finns det lokaler som gör att det kan fungera. Tillgängligheten är stor, det finns grupprum så det räcker och vi kan säkert få till tekniken, säger Joakim Larsson och betonar att det finns en kravlista.

Lokalens storlek en är del. Regionen har 149 ledamöter, och det behövs även plats för ersättare, tjänstemän, åhörare och journalister. Lokalen ska vara tillgänglighetsanpassad och det ska gå att sätta in tekniska hjälpmedel som mikrofoner, voteringsanläggning och möjlighet för webbsändningar för radio.

Någon voteringsanläggning lär inte kunna användas den 31 januari, men det spelar ingen större roll enligt Larsson:

– Vi har haft olika fullmäktigemöten i 100 år utan någon voteringsanläggning. Demokratin påverkas inte. Däremot är det viktigare att vi kan webbsända mötet, så att alla som vill kan ta del av det. Vi har tittat på möjligheten att hyra in ett portabelt voteringssystem, men under nästa möte får vi klara oss utan.

Arbetsro

Efter mötet den 31 januari dröjer det tills 4 april innan det är dags för nästa möte.

– Vi ska utvärdera efter mötet. Men vi tittar även på vilka andra lokaler i regionen som kan vara aktuella. Vi vill ha alternativ som är färdiga. Vi tittar främst på de orter där det finns tillräckligt antal hotellrum, dagen innan fullmäktige har vi gruppmöten och många ledamöter övernattar.

Regionfullmäktige brukar hålla till i kommunhusets sessionssal i Vänersborg. Den lokalen är bland angripen av mögel, har dömts ut och ska troligen rivas.

Hastigt, och mindre lustigt, fick Västra Götalandsregionen se sig om efter en ny lokal för sina fullmäktigemöten.

”Det ska vi ha”

Efter en dialog med Vänersborgs kommun, plockades två alternativ fram: Folkets hus och Quality Hotel.

– Folkets hus själva kom fram till att det inte skulle fungera, men på hotellet finns det lokaler som gör att det kan fungera. Tillgängligheten är stor, det finns grupprum så det räcker och vi kan säkert få till tekniken, säger Joakim Larsson och betonar att det finns en kravlista.

Lokalens storlek en är del. Regionen har 149 ledamöter, och det behövs även plats för ersättare, tjänstemän, åhörare och journalister. Lokalen ska vara tillgänglighetsanpassad och det ska gå att sätta in tekniska hjälpmedel som mikrofoner, voteringsanläggning och möjlighet för webbsändningar för radio.

Någon voteringsanläggning lär inte kunna användas den 31 januari, men det spelar ingen större roll enligt Larsson:

– Vi har haft olika fullmäktigemöten i 100 år utan någon voteringsanläggning. Demokratin påverkas inte. Däremot är det viktigare att vi kan webbsända mötet, så att alla som vill kan ta del av det. Vi har tittat på möjligheten att hyra in ett portabelt voteringssystem, men under nästa möte får vi klara oss utan.

Arbetsro

Efter mötet den 31 januari dröjer det tills 4 april innan det är dags för nästa möte.

– Vi ska utvärdera efter mötet. Men vi tittar även på vilka andra lokaler i regionen som kan vara aktuella. Vi vill ha alternativ som är färdiga. Vi tittar främst på de orter där det finns tillräckligt antal hotellrum, dagen innan fullmäktige har vi gruppmöten och många ledamöter övernattar.