09 jan 2017 06:00

09 jan 2017 06:00

Ökning av resor med kollektivtrafik

TRAFIK: Ökat 30 procent sedan 2005

Kollektivresandet i Västra Götaland har ökat med 30 procent sedan 2005.
Det visar siffror från Kommun- och landstingsdatabasen, som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt.

I en majoritet av landstingen har kollektivresandet ökat sedan 2005. Den största procentuella ökningen, 67 procent, har skett i Västmanland.

I Västra Götaland gjordes 2005 131 resor per person med kollektivtrafiken. 2015 är motsvarande siffra 170 resor – en ökning med 30 procent. 170 resor per person är den näst högsta av alla län i landet, bara Stockholm ligger högre med sina 359 resor per person 2015. Snittet i riket ligger på 150 resor per person.

– Kollektivtrafiken skiljer sig mycket åt i landet. I Stockholm är det mycket trafik och där är kollektivtrafiken ett bra alternativ. Där det är glesare bebyggelse och kollektivtrafiken inte går lika ofta, kanske de som reser väljer andra alternativ, säger Sara Rhudin, expert på kollektivtrafik på SKL, till Nyhetsbyrån Siren.

I en majoritet av landstingen har kollektivresandet ökat sedan 2005. Den största procentuella ökningen, 67 procent, har skett i Västmanland.

I Västra Götaland gjordes 2005 131 resor per person med kollektivtrafiken. 2015 är motsvarande siffra 170 resor – en ökning med 30 procent. 170 resor per person är den näst högsta av alla län i landet, bara Stockholm ligger högre med sina 359 resor per person 2015. Snittet i riket ligger på 150 resor per person.

– Kollektivtrafiken skiljer sig mycket åt i landet. I Stockholm är det mycket trafik och där är kollektivtrafiken ett bra alternativ. Där det är glesare bebyggelse och kollektivtrafiken inte går lika ofta, kanske de som reser väljer andra alternativ, säger Sara Rhudin, expert på kollektivtrafik på SKL, till Nyhetsbyrån Siren.