10 jan 2017 14:42

10 jan 2017 14:42

Ögonpatient föll ur sängen

IVO

En patient opererades i ögat och var efter ingreppet orolig och oklar. Trots att sänggrinden, på öron-, näs- och halsavdelningen vid Skaraborgs sjukhus, drogs upp och att patienten inte bedömdes orka ta sig över den, föll patienten och ådrog sig en skallskada med kvarstående funktionsnedsättningar. Det inträffade lex Maria-anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som avslutade ärendet. Ivo menar att det som skett har utretts och att Skas vidtagit åtgärder för att det inte ska ske igen.

En patient opererades i ögat och var efter ingreppet orolig och oklar. Trots att sänggrinden, på öron-, näs- och halsavdelningen vid Skaraborgs sjukhus, drogs upp och att patienten inte bedömdes orka ta sig över den, föll patienten och ådrog sig en skallskada med kvarstående funktionsnedsättningar. Det inträffade lex Maria-anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som avslutade ärendet. Ivo menar att det som skett har utretts och att Skas vidtagit åtgärder för att det inte ska ske igen.