Ny regional funktion ska korta vårdköerna

VÄSTRA GÖTALAND: Tillgängligheten ska förbättras

Regionen ska inrätta en samordningsfunktion för att öka tillgängligheten på sjukhusen.
– Men vi tar inte bort ansvaret från sjukhusen, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Den politiska ledningen satsar på att kapa köerna till första besök och behandling, som växt rejält de senaste åren. Allt fler patienter har väntat längre än 90 dagar. Sjukhusen får allt svårare att klara vårdgarantin.

Ska stödja

Under tisdagen tog hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om att inrätta en särskild funktion (6,5 årsarbetare till en kostnad av cirka fem miljoner kronor) som ska stödja patienter, anhöriga och verksamheterna i regionen. Tillgängligheten ska bli bättre, genom bland annat ökad information och samordning.

– Vi hade en liknande funktion tidigare, men den avskaffades när vi låg bra till. Det var ingen som ringde, säger Jonas Andersson, ordförande i HSS.

Nu är läget annorlunda och funktionen kommer att få flera uppgifter. Inte minst att tjäna som informationskanal för patienterna. Får de inte tillräckligt med information på sjukhusen ska det räcka att ringa funktionen.

– I förlängningen handlar det även om att omfördela patienter. Är det kö på ett ställe och det finns ledig kapacitet på ett annat ska naturligtvis patienter erbjudas alternativ. Funktionen kommer att ha ett IT-stöd där man kan se väntetider och tidsbokningar på olika ställen.

Innebär detta en hårdare regional styrning?

– Kvaliteten varierar i hur de olika verksamheterna på sjukhusen klarar av att ge patienterna den information de behöver. De kommer att få hjälp med det, men sjukhusen har fortfarande ansvaret.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström betonar att det handlar om samarbete.

– Vi måste lösa det tillsammans, men vi måste se till att patienterna har alternativ, antingen andra vårdgivare eller andra sjukhus i regionen, om de inte får vård i rätt tid.

Tufft mål

Politiken har satt målet att den lagstadgade vårdgarantin (vård inom 90 dagar) ska uppfyllas 1.1 2019.

– Då kan vi nog uppnå den till 90 procent, funderar Jonas Andersson.

11 jan 2017 15:30

11 jan 2017 15:34