12 jan 2017 12:16

12 jan 2017 12:56

Vikarierar som landshövding

VÄSTRA GÖTALAND

Lisbeth Schultze vikarierar som landshövding i Västra Götaland till regeringen har Lars Bäckströms, som gör sin sista arbetsdag den 20 januari, efterträdare.

– Vår länsstyrelse kommer att arbeta vidare för det hållbara samhället utifrån planen vi lagt för året, säger Lisbeth Schultze i ett pressmeddelande.

Lisbeth Schultze har varit länsöverdirektör i Västra Götaland sedan november 2014 och hade innan dess motsvarande befattning i Halland.

– Vår länsstyrelse kommer att arbeta vidare för det hållbara samhället utifrån planen vi lagt för året, säger Lisbeth Schultze i ett pressmeddelande.

Lisbeth Schultze har varit länsöverdirektör i Västra Götaland sedan november 2014 och hade innan dess motsvarande befattning i Halland.