16 feb 2017 06:00

17 feb 2017 13:46

"Man kan ta ett par hundra råttor"

SKARABORG

Antalet råttsaneringar ökar i Sverige.
– Det är högre belastning på avloppsrören, det blir varmare och det finns mycket mat i våra kloaksystem, förklarar Mikael Lidén, platschef på Anticimex i Skövde.

Förra året fick saneringsföretaget rycka ut 51 000 gånger i Sverige.

Antal enskilda uppdrag för råtta och mus ökade också för stationen i Skövde som ansvarar för östra Skaraborg.

Från 1 111 utryckningar år 2015 – till 1 448 utryckningar år 2016.

En ökning med cirka 23 procent i vårt område.

– Det är som det alltid har varit. Däremot är det ett stort problem i våra storstäder, säger Mikael Lidén.

Lägre tolerans

Ändrad levnadsstil och lägre tolerans vilket leder till fler anmälningar – är några andra orsaker som gör att Anticimex råttjägare har att göra – även runt Skövde.

– Fem tekniker är ute och jobbar varje arbetsdag med detta, säger Lidén.

Han har ingen exakt statistik för östra Skaraborg – men i och med att fällorna bli mer smarta kan man i framtiden kanske få fram hur många råttor det finns i kloakerna.

Lidén visar upp den nya splitternya modellen A24. I den lägger man i ett luktbete som lockar till sig gnagaren. En kolsyrepatron slår sedan ner en cylinder som dödar råttan. Därefter kommer råttan att falla ned på marken.

– Det innebär att fåglar och rävar kan ta skadedjuren utan att få i sig något gift.

Elektrisk stöt

Ett ekologiskt och miljövänligt vapen i kampen mot gnagarna alltså. Modellen har ett räkneverk och på en kolsyrepatron kan man ta död på 24 råttor. I en annan modern maskin dödas råttorna av en elektrisk stöt som samtidigt skickar en signal till teknikerna om att det är dags att tömma behållaren.

De smarta fällorna flyttas runt under jord för att stoppa de värsta invasionerna.

– Det är nog egentligen enda sättet gör att verkligen bli av med råttorna, att man tar dem nere i kloakerna. Lyckligtvis är många ganska omedvetna om problemet.

Mikael Lidén vill inte peka ut några platser i Skövdetrakten där problemen är som störst.

– Men det finns kloaksystem där man kan ta ett par hundra råttor över en helg. Är problemen riktigt stora kanske man kan ta ett tusental under en vecka.

Förra året fick saneringsföretaget rycka ut 51 000 gånger i Sverige.

Antal enskilda uppdrag för råtta och mus ökade också för stationen i Skövde som ansvarar för östra Skaraborg.

Från 1 111 utryckningar år 2015 – till 1 448 utryckningar år 2016.

En ökning med cirka 23 procent i vårt område.

– Det är som det alltid har varit. Däremot är det ett stort problem i våra storstäder, säger Mikael Lidén.

Lägre tolerans

Ändrad levnadsstil och lägre tolerans vilket leder till fler anmälningar – är några andra orsaker som gör att Anticimex råttjägare har att göra – även runt Skövde.

– Fem tekniker är ute och jobbar varje arbetsdag med detta, säger Lidén.

Han har ingen exakt statistik för östra Skaraborg – men i och med att fällorna bli mer smarta kan man i framtiden kanske få fram hur många råttor det finns i kloakerna.

Lidén visar upp den nya splitternya modellen A24. I den lägger man i ett luktbete som lockar till sig gnagaren. En kolsyrepatron slår sedan ner en cylinder som dödar råttan. Därefter kommer råttan att falla ned på marken.

– Det innebär att fåglar och rävar kan ta skadedjuren utan att få i sig något gift.

Elektrisk stöt

Ett ekologiskt och miljövänligt vapen i kampen mot gnagarna alltså. Modellen har ett räkneverk och på en kolsyrepatron kan man ta död på 24 råttor. I en annan modern maskin dödas råttorna av en elektrisk stöt som samtidigt skickar en signal till teknikerna om att det är dags att tömma behållaren.

De smarta fällorna flyttas runt under jord för att stoppa de värsta invasionerna.

– Det är nog egentligen enda sättet gör att verkligen bli av med råttorna, att man tar dem nere i kloakerna. Lyckligtvis är många ganska omedvetna om problemet.

Mikael Lidén vill inte peka ut några platser i Skövdetrakten där problemen är som störst.

– Men det finns kloaksystem där man kan ta ett par hundra råttor över en helg. Är problemen riktigt stora kanske man kan ta ett tusental under en vecka.

Så håller du råttorna borta

En råtta tar sig in genom ett 20 millimeter litet hål vilket är lika stort som diametern på en enkrona. De kan klättra flera våningar på insidan av ett lodrätt avloppsrör.

Ett råttpar kan i teorin ge upphov till 800–1 000 nya individer under ett år. De lever 1-3 år och kan bli 25 cm lång, svansen oräknad. Råttor simmar bra och kan hoppa en meter utan ansats.

Täta hål i grund. Sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler med en maskvidd på högst 10 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm (rostfritt, koppar eller mässing).

Se till att gräset är kortklippt runt huset. Undvik att plantera buskar och träd nära fasaden (gnagare klättrar bra).

Stapla inte trädgårdsmöbler intill fasaden. Se till att det är lock på sopbehållare och att komposter är placerade en bit från huset.

Källa: Anticimex.se