07 mar 2017 17:10

07 mar 2017 17:10

Ny agenda fastställdes

SKARABORG: Regionstyrelsen beslutade om Agenda Västra Götaland

Regionstyrelsen har nu antagit förslaget om Agenda Västra Götaland som fokuserar på olika påverkansfrågor som ska framföras av regionen på nationell nivå.
– Bland annat vill vi se en större satsning på regionala järnvägar och att fler statliga myndigheter placeras i regionen, säger Birgitta Losman (MP), regionutvecklingsnämnden.

Under förra året färdigställde beredningen för hållbar utveckling ett förslag om gemensamma påverkansfrågor för regionen och dess kommuner som sammanställdes i Agenda Västra Götaland. Frågor som man skulle arbeta för och framföra till riksdagen.

Nytt beslut

Under Regionstyrelsens sammanträde på tisdagen tog man upp förslaget om påverkansfrågorna i ett beslutsärende.

– Man antog förslaget avseende Agenda Västra Götaland, säger Birgitta Losman (MP), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden som har arbetat med förslaget.

De påverkningsfrågor som beslutades syftade till sammanhållningspolitik, indelningen av regioner i Sverige, lokalisering av statliga myndigheter och upprustning av järnvägar.

– Bland annat vill vi se en större satsning på regionala järnvägar och att fler statliga myndigheter placeras i regionen, säger Birgitta Losman.

Statliga myndigheter

Den ena påverkansfrågan som syftar till lokalisering av statliga myndigheter till Västra Götaland har uppkommit då man anser att regionen har en potential som inte utnyttjas.

– Det finns relativt få myndigheter i vårt område sett till den kompetens som finns och den fungerande pendlingen till Stockholm. Dock har man bestämt att Jämställdhetsmyndigheten ska placeras i Göteborg vilket är positivt. Men det finns plats för fler.

Regionala järnvägar

Påverkansfrågan som syftar till upprustning av järnvägarna har man valt att ha med då man anser att det finns ett undersatt underhåll i regionen.

– Vi vill påverka staten så att man avsätter investeringsmedel för drift och underhåll för detta. I april ska vi också ha ett frukostmöte med riksdagen där vi ska diskutera frågan.

Birgitta Losman tillägger att en ny nationell plan för infrastrukturen ska beslutas av riksdagen 2018 och att man hoppas att satsningar för de regionala järnvägarna kommer att finnas med.

Under förra året färdigställde beredningen för hållbar utveckling ett förslag om gemensamma påverkansfrågor för regionen och dess kommuner som sammanställdes i Agenda Västra Götaland. Frågor som man skulle arbeta för och framföra till riksdagen.

Nytt beslut

Under Regionstyrelsens sammanträde på tisdagen tog man upp förslaget om påverkansfrågorna i ett beslutsärende.

– Man antog förslaget avseende Agenda Västra Götaland, säger Birgitta Losman (MP), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden som har arbetat med förslaget.

De påverkningsfrågor som beslutades syftade till sammanhållningspolitik, indelningen av regioner i Sverige, lokalisering av statliga myndigheter och upprustning av järnvägar.

– Bland annat vill vi se en större satsning på regionala järnvägar och att fler statliga myndigheter placeras i regionen, säger Birgitta Losman.

Statliga myndigheter

Den ena påverkansfrågan som syftar till lokalisering av statliga myndigheter till Västra Götaland har uppkommit då man anser att regionen har en potential som inte utnyttjas.

– Det finns relativt få myndigheter i vårt område sett till den kompetens som finns och den fungerande pendlingen till Stockholm. Dock har man bestämt att Jämställdhetsmyndigheten ska placeras i Göteborg vilket är positivt. Men det finns plats för fler.

Regionala järnvägar

Påverkansfrågan som syftar till upprustning av järnvägarna har man valt att ha med då man anser att det finns ett undersatt underhåll i regionen.

– Vi vill påverka staten så att man avsätter investeringsmedel för drift och underhåll för detta. I april ska vi också ha ett frukostmöte med riksdagen där vi ska diskutera frågan.

Birgitta Losman tillägger att en ny nationell plan för infrastrukturen ska beslutas av riksdagen 2018 och att man hoppas att satsningar för de regionala järnvägarna kommer att finnas med.

  • Joacim F Kaiberger