08 mar 2017 17:17

08 mar 2017 17:17

Ljudfil som ska hjälpa mot stress

SKARABORG: Nytt verktyg framtaget av Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har tagit fram en antistress-ljudfil som guidar lyssnaren till en bättre andning som ska hjälpa att minska stress.
– Verktyget ingår i arbetet att försöka främja kvinnors hälsa i regionen, säger Tina Arvidsdotter, projektledare.

I Sverige pågår flera projekt i syfte att med specifika medel från regeringen satsa på kvinnors hälsa.

Ljudfil mot stress

I en del av den nationella satsningen har FoU primärvård i Västra Götaland startat ett projekt som har skapat en ljudfil som ska användas för att minska stress.

Projektledaren Tina Arvidsdotter ser flera fördelar med det nya verktyget.

– Vi har utvecklat en ljudfil på cirka 15 minuter som guidar lyssnaren till att andas med djupa andetag. Det ger en möjlighet till minskad stress, oro och ångest, vilket leder till ett bättre välbefinnande.

Ljudfilen är framtagen till att fungera som en egenvårdsmetod.

Bättre andning

Under 2016 sökte 21,2 procent av kvinnorna i Västra Götalandsregionen hjälp för stressrelaterad psykisk ohälsa, vilket var en ökning sett till året innan.

– Verktyget ingår i arbetet att främja kvinnors hälsa i regionen. Det kan bland annat rekommenderas av primärvården som självhjälp när kvinnor vid ett tidigt skede söker hjälp för stress, säger Tina Arvidsdotter.

Rita Ponerup, primärvårdschef för bland annat Mariestad, ser positivt på att man kan börja hänvisa till verktyget i Skaraborg.

– Det kan säkert vara ett bra hjälpmedel som kan fungera som ett första steg vid behandling av stress. Sedan finns vi förstås för vidare behandling om det skulle vara fallet.

Tio olika språk

Tina Arvidsdotter menar att man nu är helt klar med utvecklingen av ljudfilen som är översatt till nio olika språk.

– Fem av språken är de som används mest vid tolkning i primärvården och resterande är internationellt talade språk. Nu hoppas vi att alla ljudfiler kommer till användning.

I Sverige pågår flera projekt i syfte att med specifika medel från regeringen satsa på kvinnors hälsa.

Ljudfil mot stress

I en del av den nationella satsningen har FoU primärvård i Västra Götaland startat ett projekt som har skapat en ljudfil som ska användas för att minska stress.

Projektledaren Tina Arvidsdotter ser flera fördelar med det nya verktyget.

– Vi har utvecklat en ljudfil på cirka 15 minuter som guidar lyssnaren till att andas med djupa andetag. Det ger en möjlighet till minskad stress, oro och ångest, vilket leder till ett bättre välbefinnande.

Ljudfilen är framtagen till att fungera som en egenvårdsmetod.

Bättre andning

Under 2016 sökte 21,2 procent av kvinnorna i Västra Götalandsregionen hjälp för stressrelaterad psykisk ohälsa, vilket var en ökning sett till året innan.

– Verktyget ingår i arbetet att främja kvinnors hälsa i regionen. Det kan bland annat rekommenderas av primärvården som självhjälp när kvinnor vid ett tidigt skede söker hjälp för stress, säger Tina Arvidsdotter.

Rita Ponerup, primärvårdschef för bland annat Mariestad, ser positivt på att man kan börja hänvisa till verktyget i Skaraborg.

– Det kan säkert vara ett bra hjälpmedel som kan fungera som ett första steg vid behandling av stress. Sedan finns vi förstås för vidare behandling om det skulle vara fallet.

Tio olika språk

Tina Arvidsdotter menar att man nu är helt klar med utvecklingen av ljudfilen som är översatt till nio olika språk.

– Fem av språken är de som används mest vid tolkning i primärvården och resterande är internationellt talade språk. Nu hoppas vi att alla ljudfiler kommer till användning.

  • Joacim F Kaiberger

AntiStress-ljudfil

Ljudfilen som har tagits fram för att motverka stress består av 15 minuter guidning gällande hur man kan förbättra sin andning och på så sätt bli lugnare.

Guidningen finns på följande språk:

svenska, arabiska, bks (bosniska/kroatiska/ serbiska), dari, persiska, somaliska, samt engelska, franska, spanska och tyska.

Källa: Västra Götalandsregionen