09 mar 2017 06:00

09 mar 2017 06:00

Efterdyningar av influensan på Skas

SKARABORG: Fortsatt tryck av influensapatienter

På Skas tror man att det snart sker en nedgång av influensan. Men än så länge är det ett fortsatt högt tryck av patienter.
– De handlar om patienter som insjuknade för flera veckor sedan som nu kommer in, säger Peter Nolskog, smittskyddsläkare.

De senaste veckorna på Skas har man upplevt det högsta trycket av patienter med influensa under säsongen.

Långvarig influensa

Men efter att ha haft en hög inströmning med patienter som drabbats av influensa har man nu börjat se en förändring på Skas, dock inte gällande antalet patienter.

– Vi ser fortfarande ett högt tryck av patienter som kommer in till sjukhuset. Men det är inte personer som har fått influensa i dagarna, säger Peter Nolskog, smittskyddsläkare på Skas.

Han menar att det i stället handlar om personer med långvarig influensa.

– Det är patienter som insjuknade för flera veckor sedan som nu kommer in. Det kan exempelvis handla om äldre som har legat hemma sjuka en tid och att symptomen sedan har blivit värre eller helt enkelt inte gett med sig. Men helt nya fall har nog börjat minska.

Ändring av policy

Tidigare har man på Skas tittat på antalet provtagningar av influensan för att fastställa hur läget ser ut, något som nu ändras.

– Vi har nu valt att titta mer på hur det ser ut på infektionsavdelningen i stället för antalet provtagningar. I och med det höga trycket av influensan har vi ändrat policy och tar snabbtester på alla patienter som kommer in. Det gör att antalet prover ökar men inte nödvändigtvis antalet patienter.

Tittar man på regionen i stort har nedgången för influensan påbörjat.

– Det är tydligt att det går ned, nästan lite onormalt snabbt. Här är det lite osäkert fortfarande men nu tror jag ändå att det ska börja sjunka snart, säger Peter Nolskog.

De senaste veckorna på Skas har man upplevt det högsta trycket av patienter med influensa under säsongen.

Långvarig influensa

Men efter att ha haft en hög inströmning med patienter som drabbats av influensa har man nu börjat se en förändring på Skas, dock inte gällande antalet patienter.

– Vi ser fortfarande ett högt tryck av patienter som kommer in till sjukhuset. Men det är inte personer som har fått influensa i dagarna, säger Peter Nolskog, smittskyddsläkare på Skas.

Han menar att det i stället handlar om personer med långvarig influensa.

– Det är patienter som insjuknade för flera veckor sedan som nu kommer in. Det kan exempelvis handla om äldre som har legat hemma sjuka en tid och att symptomen sedan har blivit värre eller helt enkelt inte gett med sig. Men helt nya fall har nog börjat minska.

Ändring av policy

Tidigare har man på Skas tittat på antalet provtagningar av influensan för att fastställa hur läget ser ut, något som nu ändras.

– Vi har nu valt att titta mer på hur det ser ut på infektionsavdelningen i stället för antalet provtagningar. I och med det höga trycket av influensan har vi ändrat policy och tar snabbtester på alla patienter som kommer in. Det gör att antalet prover ökar men inte nödvändigtvis antalet patienter.

Tittar man på regionen i stort har nedgången för influensan påbörjat.

– Det är tydligt att det går ned, nästan lite onormalt snabbt. Här är det lite osäkert fortfarande men nu tror jag ändå att det ska börja sjunka snart, säger Peter Nolskog.

  • Joacim F Kaiberger