09 mar 2017 17:19

09 mar 2017 17:19

Tillgängligheten ska nu förbättras

SKARABORG: Hinder på sjukhus har inventerats

En omfattande inventering gällande enkelt avhjälpta hinder på sjukhus i Skaraborg har pågått sedan 2015 och börjar nu bli färdigställd.
– Vi har inte börjat med åtgärder men hoppas komma i gång om en vecka eller två, säger Johan Höglund, projektchef Västfastigheter.

I ett regionövergripande projekt inventerar Västfastigheter alla sjukhus i regionen för att fastställa vilka hinder som finns i lokalerna och hur dessa sedan kan åtgärdas.

Stor inventering

I Skaraborg har man sedan 2015 tittat på sjukhusens samtliga lokaler för att se hur man på bästa sätt kan anpassa dem för patienterna.

– Varje kvadratmeter har inventerats så att vi sedan kan skapa en bättre lättframkomlighet. För om det ska vara enkelt för alla att ta sig fram någonstans så är det just på sjukhus, säger Johan Höglund som är projektchef för planerat underhåll på Västfastigheter.

Efter flera år av inventering börjar man bli färdiga.

– Det har verkligen varit ett jätteprojekt och inventeringen är i princip klar. Vi har inte börjat med åtgärder men hoppas komma i gång om en vecka eller två.

Påbörja åtgärder

De åtgärder som ska göras har man delat in i olika kategorier beroende på hur omfattande justeringarna är.

– Vi kommer börja med mindre förbättringar så som att ändra färger på väggar för att skapa en kontrast som kan underlätta för synskadade. Större förbättringar av exempelvis hela entréer väntar vi med tills en hel ombyggnation ska göras, så att våra olika arbeten samspelar, säger Johan Höglund.

Förbättringar som kan komma att göras i Skaraborg är dels kontrastmålningar, men även kontrastmarkeringar samt justeringar av lutningar på rullstolsramper och upprustning av handikapptoaletter.

– Det är enkla avhjälpta hinder som kan justeras förhållandevis snabbt.

Plats för förbättring

Johan Höglund menar att det kan komma att göras många förbättringar den kommande tiden, men att det inte behöver betyda att sjukhusen är undersatta.

– Det som var godkänt för tio eller femton år sedan kanske inte håller måttet i dag då kraven hela tiden höjs. Vi måste hänga med och anpassa oss vilket vi hela tiden försöker göra.

Efter att man har färdigställt inventeringen av sjukhuslokaler är tanken att gå vidare och titta på resterande lokaler i regionen som tillhör Västfastigheter.

Västra Götalandsregion har totalt sett satsat 90 miljoner kronor på att få bort sjukhushinder i regionen.

I ett regionövergripande projekt inventerar Västfastigheter alla sjukhus i regionen för att fastställa vilka hinder som finns i lokalerna och hur dessa sedan kan åtgärdas.

Stor inventering

I Skaraborg har man sedan 2015 tittat på sjukhusens samtliga lokaler för att se hur man på bästa sätt kan anpassa dem för patienterna.

– Varje kvadratmeter har inventerats så att vi sedan kan skapa en bättre lättframkomlighet. För om det ska vara enkelt för alla att ta sig fram någonstans så är det just på sjukhus, säger Johan Höglund som är projektchef för planerat underhåll på Västfastigheter.

Efter flera år av inventering börjar man bli färdiga.

– Det har verkligen varit ett jätteprojekt och inventeringen är i princip klar. Vi har inte börjat med åtgärder men hoppas komma i gång om en vecka eller två.

Påbörja åtgärder

De åtgärder som ska göras har man delat in i olika kategorier beroende på hur omfattande justeringarna är.

– Vi kommer börja med mindre förbättringar så som att ändra färger på väggar för att skapa en kontrast som kan underlätta för synskadade. Större förbättringar av exempelvis hela entréer väntar vi med tills en hel ombyggnation ska göras, så att våra olika arbeten samspelar, säger Johan Höglund.

Förbättringar som kan komma att göras i Skaraborg är dels kontrastmålningar, men även kontrastmarkeringar samt justeringar av lutningar på rullstolsramper och upprustning av handikapptoaletter.

– Det är enkla avhjälpta hinder som kan justeras förhållandevis snabbt.

Plats för förbättring

Johan Höglund menar att det kan komma att göras många förbättringar den kommande tiden, men att det inte behöver betyda att sjukhusen är undersatta.

– Det som var godkänt för tio eller femton år sedan kanske inte håller måttet i dag då kraven hela tiden höjs. Vi måste hänga med och anpassa oss vilket vi hela tiden försöker göra.

Efter att man har färdigställt inventeringen av sjukhuslokaler är tanken att gå vidare och titta på resterande lokaler i regionen som tillhör Västfastigheter.

Västra Götalandsregion har totalt sett satsat 90 miljoner kronor på att få bort sjukhushinder i regionen.

  • Joacim F Kaiberger