13 mar 2017 15:22

13 mar 2017 15:22

19 miljoner till psykisk ohälsa

SKARABORG: Fyra forskningsprojekt på regionens vårdcentraler hoppas ge större kunskap om psykisk ohälsa

Mer än var tionde vårdsökande i primärvården i regionen får en diagnos kopplad till psykisk ohälsa och sjukskrivs ofta därefter. Nu söker Västra Götalandsregionen svar om hur patienterna effektivast kan återgå i arbete och har fått 19 miljoner i forskningsstöd.

Forskarrådet tilldelar 19 miljoner kronor i forskarstöd till fyra projekt inom primärvården i Västra Götalandsregionen. Forskningen ska leda till större kunskap om behandling och rehabilitering av personer som är sjukskrivna till följd av psykiska sjukdomar. Men också hur de sjukskrivna på bästa sett ska återgå till arbetslivet.

Aktuellt i Skaraborg

Ett av de fyra forskarprojekten kan vara aktuella för vårdcentralerna i Skaraborg, om intresset hos vårdgivarna finns, menar regionutvecklaren Christina Möller:

– Det är ett projekt som ska göra att sjukskrivna patienter snabbare ska återgå i arbete. Den forskningen handlar om tidig och systematisk kommunikation mellan läkare, patient och arbetsgivare, sade Christina som tillade att projektet leds av professor och socionom Gunnel Hensing vid Göteborgs universitet.

Kunskap från utlandet

De tre andra forskningsprojekten berör i första hand Göteborgsområdet, men enligt regionen ska samtliga projekt bidra till en bättre vård av psykisk ohälsa.

– Genom den här forskningen bygger vi kunskap och vårdcentralerna blir skickligare inom ämnet, det är unikt att forskning inom primärvården tilldelas såhär mycket pengar, fortsatte Christina Möller.

I dagsläget hämtas mycket kunskap från utlandet, men där är vetenskapen satt efter andra länders förhållanden.

– Vi behöver översätta det till de svenska förhållandena, eftersom sjukvården och arbetsliv kan skilja sig från ett land till ett annat.

Enligt Möller är det unikt att forskning vid länets primärvård tilldelas såpass mycket pengar.

– Men det innebär också utmaningar, vi har redan nu många projekt inom regionen. Men det är något vi får organisera internt.

Det var i höstas som forskarrådet utlyste medel för forskning som ska leda till större kunskap om behandling och rehabilitering av personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa. Totalt fick sex projekt i landet dela på 30 miljoner i forskarstöd. Forskningen ska pågå under en treårs period.

Forskarrådet tilldelar 19 miljoner kronor i forskarstöd till fyra projekt inom primärvården i Västra Götalandsregionen. Forskningen ska leda till större kunskap om behandling och rehabilitering av personer som är sjukskrivna till följd av psykiska sjukdomar. Men också hur de sjukskrivna på bästa sett ska återgå till arbetslivet.

Aktuellt i Skaraborg

Ett av de fyra forskarprojekten kan vara aktuella för vårdcentralerna i Skaraborg, om intresset hos vårdgivarna finns, menar regionutvecklaren Christina Möller:

– Det är ett projekt som ska göra att sjukskrivna patienter snabbare ska återgå i arbete. Den forskningen handlar om tidig och systematisk kommunikation mellan läkare, patient och arbetsgivare, sade Christina som tillade att projektet leds av professor och socionom Gunnel Hensing vid Göteborgs universitet.

Kunskap från utlandet

De tre andra forskningsprojekten berör i första hand Göteborgsområdet, men enligt regionen ska samtliga projekt bidra till en bättre vård av psykisk ohälsa.

– Genom den här forskningen bygger vi kunskap och vårdcentralerna blir skickligare inom ämnet, det är unikt att forskning inom primärvården tilldelas såhär mycket pengar, fortsatte Christina Möller.

I dagsläget hämtas mycket kunskap från utlandet, men där är vetenskapen satt efter andra länders förhållanden.

– Vi behöver översätta det till de svenska förhållandena, eftersom sjukvården och arbetsliv kan skilja sig från ett land till ett annat.

Enligt Möller är det unikt att forskning vid länets primärvård tilldelas såpass mycket pengar.

– Men det innebär också utmaningar, vi har redan nu många projekt inom regionen. Men det är något vi får organisera internt.

Det var i höstas som forskarrådet utlyste medel för forskning som ska leda till större kunskap om behandling och rehabilitering av personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa. Totalt fick sex projekt i landet dela på 30 miljoner i forskarstöd. Forskningen ska pågå under en treårs period.

  • Christoffer Tuulik

De fyra forskningsprojekten

* Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen.

* Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete band personer med psykisk ohälsa.

* Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom.

* Tidigt och systematisk kommunikation mellan läkare, patient och arbetsgivare för snabbare återgång i arbete.

Källa: