13 mar 2017 06:00

13 mar 2017 12:34

Bedömning av ortopedläkare fortgår

SKARABORG: Ivo-anmälan om ortopeden som använt Ilizarovmetoden

Ivo-anmälningen om ortopedläkaren som använt Ilizarvometoden är under fortsatt utredning. Dock tror man att ett beslut kommer att tas under våren.
– Det blir troligen tidigast i slutet av april, säger Anna Nordsjö, handläggare på IVO.

I september förra året skickade Skaraborgs Sjukhus in en Ivo-anmälan gällande en ortoped som hade använt Ilizarovmetoden på flertalet patienter. Anmälan gjordes då man misstänkte 37 vårdskador i samband med användningen.

Tidigast i april

Sedan dess har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, arbetat med en bedömning av ärendet och utgått ifrån journaler som man har begärt ut från Skas.

– Innan en anmälan gjordes till IVO anordnade Skas en extern utredning av Olle Svensson som granskade journaler från sjukhuset. Vi tog sedan in 39 stycken av dessa journaler för att bilda oss en egen uppfattning, säger Anna Nordsjö, handläggare på IVO.

I nuläget granskar man fortfarande journalerna, men man börjar dock ana när ett beslut kan komma att fastställas.

– Arbetet pågår och när vår bedömning är klar kommer vi att fatta ett beslut. Det blir troligen tidigast i slutet av april med det kan också dröja längre, säger handläggaren Anna Nordsjö.

Möjliga beslut

Anna Nordsjö menar att det finns flera olika typer av beslut som kan fastställas när bedömningen är färdig.

Först handlar det om ifall IVO beslutar att rikta kritik mot läkaren eller inte.

– Anser vi sedan att det finns allvarliga brister som kan påverka hans legitimation kan det eventuellt leda till återkallelse av legitimation eller en prövotid. Men det är absolut ingenting som är bestämt i nuläget, utan detta är de olika beslut som kan komma att tas i sådana här ärenden.

I september förra året skickade Skaraborgs Sjukhus in en Ivo-anmälan gällande en ortoped som hade använt Ilizarovmetoden på flertalet patienter. Anmälan gjordes då man misstänkte 37 vårdskador i samband med användningen.

Tidigast i april

Sedan dess har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, arbetat med en bedömning av ärendet och utgått ifrån journaler som man har begärt ut från Skas.

– Innan en anmälan gjordes till IVO anordnade Skas en extern utredning av Olle Svensson som granskade journaler från sjukhuset. Vi tog sedan in 39 stycken av dessa journaler för att bilda oss en egen uppfattning, säger Anna Nordsjö, handläggare på IVO.

I nuläget granskar man fortfarande journalerna, men man börjar dock ana när ett beslut kan komma att fastställas.

– Arbetet pågår och när vår bedömning är klar kommer vi att fatta ett beslut. Det blir troligen tidigast i slutet av april med det kan också dröja längre, säger handläggaren Anna Nordsjö.

Möjliga beslut

Anna Nordsjö menar att det finns flera olika typer av beslut som kan fastställas när bedömningen är färdig.

Först handlar det om ifall IVO beslutar att rikta kritik mot läkaren eller inte.

– Anser vi sedan att det finns allvarliga brister som kan påverka hans legitimation kan det eventuellt leda till återkallelse av legitimation eller en prövotid. Men det är absolut ingenting som är bestämt i nuläget, utan detta är de olika beslut som kan komma att tas i sådana här ärenden.

  • Joacim F Kaiberger