14 mar 2017 06:00

14 mar 2017 06:00

Här dör näst flest av is och snö

SKARABORG: Ishalka och snö har tvingat närmare 50 000 svenskar till sjukhusvård de senaste 15 åren

Åtta patienter i Västra Götalands län har avlidit efter fall orsakade av is och snö de senaste 15 åren, det är näst flest i landet. Av samma skäl har över 6 000 patienter tvingats till sjukhusvård i länet.

Nästan 48 000 svenskar har sedan år 2001 behövt läggas in på sjukhus efter fall orsakade av is och snö, det visar ny statistik från Socialstyrelsen som Nyhetsbyrån Sirén sammanställt.

Av dem inträffade 6 207 olyckor i Västra Götalands Län, ungefär ett tusen mindre olyckor än i Stockholms län där flest uppsökte sjukhus efter att ha halkat.

– Siffrorna varierar mycket från år till år, beroende på vädret. 2014 gick till exempel antalet olyckor ner. Det har bland annat att göra med hur vädret under vintern varit, sade Pernilla Fagerström, utredare på socialstyrelsen till nyhetsbyrån.

Flest vid snörik vinter

Enligt statistiken behövde hela 830 länsbor sjukhusvård den snörika vintern 2010, desto färre var det 2014 då endast 197 personer uppsökte sjukhus efter att ha halkat. Av halkolyckor med dödlig utgång var det som flest 2006 och 2011, då två personer vardera avled i länet.

Totalt har 73 personer under femtonårsperioden omkommit i Sverige efter fall orsakade av is och snö, av dem var åtta personer bosatta i Västra Götalands län. Något som placerar länet på en andraplats bland de svenska länen, flest omkom i Stockholmsområdet. Minst antalet dödsoffer hade Jönköping, Kronoberg och Örebro län under perioden.

Statistiken från Socialstyrelsen anger hur många som fick vårdas på sjukhus efter fallolyckor ”i samma plan” i samband med snö och is.

Nästan 48 000 svenskar har sedan år 2001 behövt läggas in på sjukhus efter fall orsakade av is och snö, det visar ny statistik från Socialstyrelsen som Nyhetsbyrån Sirén sammanställt.

Av dem inträffade 6 207 olyckor i Västra Götalands Län, ungefär ett tusen mindre olyckor än i Stockholms län där flest uppsökte sjukhus efter att ha halkat.

– Siffrorna varierar mycket från år till år, beroende på vädret. 2014 gick till exempel antalet olyckor ner. Det har bland annat att göra med hur vädret under vintern varit, sade Pernilla Fagerström, utredare på socialstyrelsen till nyhetsbyrån.

Flest vid snörik vinter

Enligt statistiken behövde hela 830 länsbor sjukhusvård den snörika vintern 2010, desto färre var det 2014 då endast 197 personer uppsökte sjukhus efter att ha halkat. Av halkolyckor med dödlig utgång var det som flest 2006 och 2011, då två personer vardera avled i länet.

Totalt har 73 personer under femtonårsperioden omkommit i Sverige efter fall orsakade av is och snö, av dem var åtta personer bosatta i Västra Götalands län. Något som placerar länet på en andraplats bland de svenska länen, flest omkom i Stockholmsområdet. Minst antalet dödsoffer hade Jönköping, Kronoberg och Örebro län under perioden.

Statistiken från Socialstyrelsen anger hur många som fick vårdas på sjukhus efter fallolyckor ”i samma plan” i samband med snö och is.

  • Christoffer Tuulik

År för år: så många uppsökte sjukhus

Statistik på hur många patienter som fått sjukhusvård efter fallolyckor orsakade av is och snö de senaste 15 åren.

2001: 372, 2002: 346, 2003: 397, 2004: 454, 2005: 402, 2006: 505, 2007: 227, 2008: 236, 2009: 344, 2010: 830, 2011: 791, 2012: 421, 2013: 433, 2014: 197, 2015: 252

Totalt i länet: 6 207

Totalt i riket: 47 850

Källa: Socialstyrelsen