16 mar 2017 20:05

16 mar 2017 20:05

Kalasade för forskningen

REGIONEN: Hundratalet forskare från regionen inom hälso- och sjukvård deltog i festival på Skas

Från behandling av stroke till barn med autism, forskare från regionen bjöds på stor bredd när årets forskarfestival hölls på Skaraborgs sjukhus under torsdagen.

Ett hundratal forskare, många från hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen samlades på Skaraborgs sjukhus för att dela kunskaper i går.

– Den vardagsnära forskningen, den som utgörs i praktiken når inte alltid fram. Det är mycket därför vi bjuder in till den här dagen och arbetar aktivt för att ge många tillfälle att lyssna, sade Björn Landström från Skaraborgsinstitutet som arrangerade dagen för elfte året.

Och fortsatte:

– Vi gör det för att sprida de viktiga kunskaperna vidare, forskarna som föreläser delar med sig av olika forskningsprojekt för att tillämpa forskningsresultaten inom sjukvården.

Stor bredd lockade

Programmet utgjordes av korta föreläsningar där totalt ett 20-tal forskare presenterade sin forskning och resultatet av den.

– Vi går ut med bred front med forskning där målgruppen är småbarn till äldre. Från smärtlindring i ambulanssjukvården till bildterapi som psykologisk behandling av patienter med schizofreni, fortsatte Björn Landström.

Mellan föreläsningarna kunde åhörarna ställa frågor och det fanns tid för mingel och diskussion vid flera tillfällen under dagen.

”ingen råttforskning”

Att festivalen hade stor bredd, var något som Skövdesjuksköterskan och forskaren Åsa Rejnö uppskattade:

– Det är patientnära, den lilla människan står i fokus. Det drog mig till forskningen en gång i tiden, råttforskning får andra syssla med, skrattade hon.

Rejnö själv följde strokepatienter i Skaraborg under en femårsperiod, där deras återhämtningsförmåga till ett normalt liv stod i fokus. Nu kan studien bidra till att förbättra rehabiliteringen av patienterna i regionen.

– 1 400 patienter var inte i behov av daglig hjälp tre månader efter sin stroke. De övriga 400 hade behov av hjälp för sin personliga vård. Men bara en av tjugo av de deltagande patienterna försämrades varje år till behov av hjälp.

Ett hundratal forskare, många från hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen samlades på Skaraborgs sjukhus för att dela kunskaper i går.

– Den vardagsnära forskningen, den som utgörs i praktiken når inte alltid fram. Det är mycket därför vi bjuder in till den här dagen och arbetar aktivt för att ge många tillfälle att lyssna, sade Björn Landström från Skaraborgsinstitutet som arrangerade dagen för elfte året.

Och fortsatte:

– Vi gör det för att sprida de viktiga kunskaperna vidare, forskarna som föreläser delar med sig av olika forskningsprojekt för att tillämpa forskningsresultaten inom sjukvården.

Stor bredd lockade

Programmet utgjordes av korta föreläsningar där totalt ett 20-tal forskare presenterade sin forskning och resultatet av den.

– Vi går ut med bred front med forskning där målgruppen är småbarn till äldre. Från smärtlindring i ambulanssjukvården till bildterapi som psykologisk behandling av patienter med schizofreni, fortsatte Björn Landström.

Mellan föreläsningarna kunde åhörarna ställa frågor och det fanns tid för mingel och diskussion vid flera tillfällen under dagen.

”ingen råttforskning”

Att festivalen hade stor bredd, var något som Skövdesjuksköterskan och forskaren Åsa Rejnö uppskattade:

– Det är patientnära, den lilla människan står i fokus. Det drog mig till forskningen en gång i tiden, råttforskning får andra syssla med, skrattade hon.

Rejnö själv följde strokepatienter i Skaraborg under en femårsperiod, där deras återhämtningsförmåga till ett normalt liv stod i fokus. Nu kan studien bidra till att förbättra rehabiliteringen av patienterna i regionen.

– 1 400 patienter var inte i behov av daglig hjälp tre månader efter sin stroke. De övriga 400 hade behov av hjälp för sin personliga vård. Men bara en av tjugo av de deltagande patienterna försämrades varje år till behov av hjälp.

  • Christoffer Tuulik