16 mar 2017 11:42

16 mar 2017 11:42

Tar krafttag för personalen

SKARABORG: Så ska Västra Götalandsregionen behålla de anställda

Sjukfrånvaron har ökat 1,8 procent på fem år och Västra Götalandsregionen har haft svårt att behålla de anställda. Nu tas krafttag för att öka varumärket för Västra Götalandsregionen som arbetsgivare.

– För att regionen ska klara sitt uppdrag mot invånarna i länet behöver vi medarbetare med rätt kompetens. Det kräver att regionen kan uppträda och upplevas som en attraktiv arbetsgivare både för blivande och befintliga anställda, konstaterar Marina Olsson, personaldirektör inom regionen.

Det var under onsdagen som personalutskottet beslutade om att starta ett större förändringsarbete, där organisationen behöver förändras för att långsiktigt klara av sitt uppdrag mot invånarna i länet.

För att stärka positionen som arbetsgivare ska regionen bland annat arbeta för bättre arbetsmiljö, där personalen ska veta när den är ledig och inte, en tydligare koppling mellan lön och karriärutveckling och chefernas förutsättningar ska ses över.

– Vi ska också öka möjligheter för karriär och rörlighet inom regionen för våra anställda, fortsatte Marina Olsson.

– För att regionen ska klara sitt uppdrag mot invånarna i länet behöver vi medarbetare med rätt kompetens. Det kräver att regionen kan uppträda och upplevas som en attraktiv arbetsgivare både för blivande och befintliga anställda, konstaterar Marina Olsson, personaldirektör inom regionen.

Det var under onsdagen som personalutskottet beslutade om att starta ett större förändringsarbete, där organisationen behöver förändras för att långsiktigt klara av sitt uppdrag mot invånarna i länet.

För att stärka positionen som arbetsgivare ska regionen bland annat arbeta för bättre arbetsmiljö, där personalen ska veta när den är ledig och inte, en tydligare koppling mellan lön och karriärutveckling och chefernas förutsättningar ska ses över.

– Vi ska också öka möjligheter för karriär och rörlighet inom regionen för våra anställda, fortsatte Marina Olsson.

  • Christoffer Tuulik