17 mar 2017 13:32

17 mar 2017 13:32

Skas blir högre – fem miljoner högre hyra

SKARABORG: Ändrar byggnadsplanen: nya Skas-avdelningen byggs på höjden

Den nya vårdbyggnaden vid Skaraborgs sjukhus kommer att byggas på höjden, annars kan byggnaden riskera att hamna för nära en ravin. Förändringen innebär att hyran ökar fem miljoner mer än planerat.

Sedan tidigare är det bestämt att en ny vårdbyggnad för operation och akutmottagning ska byggas vid Skaraborgs sjukhus. Men i stället för att utöka sjukhusområdet med ytterligare en fastighet kommer ett hus uppföras som består av akutmottagning på ett plan och operation på plan två. kommer den nya avdelningen byggas på befintliga hus, det står klart efter SkaS styrelsemöte under onsdagen.

– Vi vill inte bygga ytterligare ett hus på sjukhusområdet, det är bättre att bygga på de fastigheter vi redan har, menade Eva Sundström.

Om den planerade avdelningen skulle byggas fristående, skulle det finnas risk att den hamnade för nära en ravin på området.

En risk som sjukhusstyrelsen inte ville ta, dessutom fanns det flera fördelar att bygga på befintliga lokaler.

– Det blir bättre logistik och flöde för patienter och personal- och materialförsörjningen, dessutom kommer avdelningarna närmre funktionerna inom akuten och sjukhusets huvudentré, fortsatte Sundström.

Den nya byggnaden kommer inrymma akutmottagning och operation, postoperation, intensivvårdsavdelning, samt delar av radiologiverksamheten.

Att byggnaden tar ny form innebär också en hyresökning på fem miljoner kronor per år för sjukhuset.

– Den totala investeringen ökar dock inte, men omfördelas mellan olika projekten, fortsätter Sundström.

Ulla-Britt Hagström ( L) är nöjd över beslutet, som hon menar är något av en byggnadsteknisk milstolpe på Skas.

– Det kommer nog förändra framtida utbyggnad, att det kommer byggas på höjden i stället för på bredden, sade Hagström

Sedan tidigare är det bestämt att en ny vårdbyggnad för operation och akutmottagning ska byggas vid Skaraborgs sjukhus. Men i stället för att utöka sjukhusområdet med ytterligare en fastighet kommer ett hus uppföras som består av akutmottagning på ett plan och operation på plan två. kommer den nya avdelningen byggas på befintliga hus, det står klart efter SkaS styrelsemöte under onsdagen.

– Vi vill inte bygga ytterligare ett hus på sjukhusområdet, det är bättre att bygga på de fastigheter vi redan har, menade Eva Sundström.

Om den planerade avdelningen skulle byggas fristående, skulle det finnas risk att den hamnade för nära en ravin på området.

En risk som sjukhusstyrelsen inte ville ta, dessutom fanns det flera fördelar att bygga på befintliga lokaler.

– Det blir bättre logistik och flöde för patienter och personal- och materialförsörjningen, dessutom kommer avdelningarna närmre funktionerna inom akuten och sjukhusets huvudentré, fortsatte Sundström.

Den nya byggnaden kommer inrymma akutmottagning och operation, postoperation, intensivvårdsavdelning, samt delar av radiologiverksamheten.

Att byggnaden tar ny form innebär också en hyresökning på fem miljoner kronor per år för sjukhuset.

– Den totala investeringen ökar dock inte, men omfördelas mellan olika projekten, fortsätter Sundström.

Ulla-Britt Hagström ( L) är nöjd över beslutet, som hon menar är något av en byggnadsteknisk milstolpe på Skas.

– Det kommer nog förändra framtida utbyggnad, att det kommer byggas på höjden i stället för på bredden, sade Hagström

  • Christoffer Tuulik