21 mar 2017 06:00

21 mar 2017 06:00

Rådjursolyckorna ökar

SKARABORG: Här krockade flest med rådjur i fjol

I fjol sattes nytt rekord i antalet viltolyckor i landet, flest rådjursolyckor skedde i Västra Götalands län där olyckor med rådjur ökade 16 procent mellan 2015 och 2016. I norra Skaraborg är det vanligast att krocka med rådjur, flest olyckor sker i Töreboda och Tibro.

Hela 58 500 viltolyckor rapporterades under fjolåret in till Nationella viltolycksrådet, den högsta siffran någonsin. Samtidigt som olycksstatistiken för rådjur sticker ut i landet, enligt Älgskadefondsföreningen.

I Västra Götalands län skedde flest rådjursolyckor i fjol, nästan 7 500 olyckor rapporterades in. Det är en ökning med 16 procent från 2015. I hela landet skedde 44 300 rådjursolyckor, en ökning med 28 procent från året före.

Bland viltolyckorna i norra Skaraborg var rådjur det vanligaste viltslaget att krocka med under fjolåret. I Töreboda var 98 av 112 viltolyckor med rådjur, det gör att Töreboda toppar statistiken över rådjurskrockar följt av Tibro och Mariestad.

Enligt Älgskadefonden beror den kraftiga ökningen av rådjursolyckor på att jakten på rådjur varit nedprioriterad de senaste åren.

– Rådjursjakten har minskat de senaste åren till förmån för vildsvinen som jagats mer. Dessutom har det varit bra vintrar och torrt i markerna, det har hjälpt rådjuren, tror Niclas Dahl vid Älgskadefonden.

Jägarförbundet menar i sin tur att en förändring gällande jakten är på väg.

– Vi ser att efterfrågan på rådjurshundar är hög och att det är långa väntelistor hos hunduppfödarna, inom några år kommer rådjursjakten troligen ha återgått till det normala, sade Elias Turesson på Svenska jägarförbundet.

Hela 58 500 viltolyckor rapporterades under fjolåret in till Nationella viltolycksrådet, den högsta siffran någonsin. Samtidigt som olycksstatistiken för rådjur sticker ut i landet, enligt Älgskadefondsföreningen.

I Västra Götalands län skedde flest rådjursolyckor i fjol, nästan 7 500 olyckor rapporterades in. Det är en ökning med 16 procent från 2015. I hela landet skedde 44 300 rådjursolyckor, en ökning med 28 procent från året före.

Bland viltolyckorna i norra Skaraborg var rådjur det vanligaste viltslaget att krocka med under fjolåret. I Töreboda var 98 av 112 viltolyckor med rådjur, det gör att Töreboda toppar statistiken över rådjurskrockar följt av Tibro och Mariestad.

Enligt Älgskadefonden beror den kraftiga ökningen av rådjursolyckor på att jakten på rådjur varit nedprioriterad de senaste åren.

– Rådjursjakten har minskat de senaste åren till förmån för vildsvinen som jagats mer. Dessutom har det varit bra vintrar och torrt i markerna, det har hjälpt rådjuren, tror Niclas Dahl vid Älgskadefonden.

Jägarförbundet menar i sin tur att en förändring gällande jakten är på väg.

– Vi ser att efterfrågan på rådjurshundar är hög och att det är långa väntelistor hos hunduppfödarna, inom några år kommer rådjursjakten troligen ha återgått till det normala, sade Elias Turesson på Svenska jägarförbundet.

  • Christoffer Tuulik

Ort för ort

Statistiken visar i vilken kommun i norra Skaraborg flest rådjursolyckor skedde i förhållande till totala antalet viltolyckor.

1: Töreboda: 98 av 112 (flest rådjur)

2: Tibro: 71 av 89

3: Mariestad: 143 av 163

4: Karlsborg: 53 av 83

5: Gullspång: 47 av 80

6: Skövde: 246 av 287

7: Falköping: 279 av 320

8: Hjo: 98 av 149

Västra Götalands Län: 7 468 av 9082

Riket: 44 629 av 58579

Källa: Nationella Viltolycksrådet