11 apr 2017 16:54

11 apr 2017 16:54

Lärcentrum om flyktinghälsa

REGIONEN: Ökad kunskap om migration

Regionen ska inrätta ett lärandecentrum för migration och hälsa.
– Vi behöver lära oss mycket, betonar regionrådet Jonas Andersson (L).

Målgruppen för centrumet är den personal inom hälso- och sjukvården som möter flyktingmigranter. Ökas personalens kompetens blir flyktingarnas hälsa bättre.

– Via flyktingströmmarna har vi bland annat fått tbc-fall, tandläkarna ställs inför situationer som de inte gjort på länge. Dessutom måste vi lära oss mer om de kulturella mönstren att möta sjukvården, säger Jonas Andersson.

Regionstyrelsen tog under tisdagen beslut om att införa centrumet. Regiondirektör Ann-Sofi Lodin ska utreda och besluta om centrumets placering och organisation. Placeringen lär bli Göteborg och starten ska finansieras med hjälp av statsbidrag. Under 2017 beräknas kostnaden till 1,5 miljoner kronor.

– Det är ett spännande och brett område. Dessutom har vi en ökad globalisering, vi har nya sjukdomsbilder som vi inte sett i landet på flera år.

”Bäst i landet”

Regionstyrelsen ställde sig bakom ett mål om att Västra Götalandsregionen ska bli den bästa offentliga arbetsgivaren i Sverige. Inte minst för att kunna behålla och rekrytera medarbetare.

– Vi ska ha en regiongemensam strategi och vi pratar om en tio-årsperiod. Det ska inte finnas ett mer spännande ställe att vara öron- näst- och halsläkare eller busschaufför på i landet, säger Jonas Andersson.

Fick nobben

Naturbruksstyrelsens vill ha 53 miljoner kronor för omställningsåtgärder i samband med avvecklingen av tre naturbruksskolor. Regionstyrelsen avslog begäran, då 22 miljoner av medlen för 2016 inte avropats.

Målgruppen för centrumet är den personal inom hälso- och sjukvården som möter flyktingmigranter. Ökas personalens kompetens blir flyktingarnas hälsa bättre.

– Via flyktingströmmarna har vi bland annat fått tbc-fall, tandläkarna ställs inför situationer som de inte gjort på länge. Dessutom måste vi lära oss mer om de kulturella mönstren att möta sjukvården, säger Jonas Andersson.

Regionstyrelsen tog under tisdagen beslut om att införa centrumet. Regiondirektör Ann-Sofi Lodin ska utreda och besluta om centrumets placering och organisation. Placeringen lär bli Göteborg och starten ska finansieras med hjälp av statsbidrag. Under 2017 beräknas kostnaden till 1,5 miljoner kronor.

– Det är ett spännande och brett område. Dessutom har vi en ökad globalisering, vi har nya sjukdomsbilder som vi inte sett i landet på flera år.

”Bäst i landet”

Regionstyrelsen ställde sig bakom ett mål om att Västra Götalandsregionen ska bli den bästa offentliga arbetsgivaren i Sverige. Inte minst för att kunna behålla och rekrytera medarbetare.

– Vi ska ha en regiongemensam strategi och vi pratar om en tio-årsperiod. Det ska inte finnas ett mer spännande ställe att vara öron- näst- och halsläkare eller busschaufför på i landet, säger Jonas Andersson.

Fick nobben

Naturbruksstyrelsens vill ha 53 miljoner kronor för omställningsåtgärder i samband med avvecklingen av tre naturbruksskolor. Regionstyrelsen avslog begäran, då 22 miljoner av medlen för 2016 inte avropats.