12 apr 2017 06:00

12 apr 2017 06:00

Arbetslösheten fortsätter sjunka

SKARABORG: Statistik från Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten sjunker i Västra Götaland. Under mars var andelen inskrivna på Arbetsförmedlingen 6,7 procent, för ett år sedan var siffran 7,0.

Den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Västra Götaland fortsätter att sjunka, trots att inflödet av nyanlända är stort. Konjunkturen är fortsatt stark vilket bidrar till den positiva utvecklingen.

Färre i år

Under slutet av mars var andelen inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd) 6,7 procent av arbetskraften i Västra Götaland. Totalt handlade det om 54 783 personer, varav 9 715 inom etableringen som hjälper nyanlända genom utbildning och olika program att komma in på arbetsmarknaden. I etableringsgruppen är 56 procent av de inskrivna under 35 år.

Etableringen

För ett år sedan har andelen arbetslösa 7,0 procent eller 56 090 personer varav 6 996 från etableringen.

Göteborgsområdet är motorn i arbetsmarknaden, inte minst på grund av ett stort byggande, en stark fordonsindustri samt hög konsumtion.

Många företag som vill anställa har dock problem att hitta rätt kompetens.

– Vi kan erbjuda lönesubventionerade anställningar under en period för de arbetsgivare som kan tänka sig att anställa en långtidsarbetslös eller nyanländ person medan de lär sig jobbet, säger Eva Sannum, biträdande marknadschef för Arbetsförmedlingen i Nordvästra Götaland i ett pressmeddelande.

Gruppen inrikes födda med minst gymnasieutbildning har den lägsta arbetslösheten. Grupperna utrikes födda samt de med kortare utbildning har det kärvare.

Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) är nere i 8,9 procent, samma månad 2016 var nivån 10,4 procent. Totalt handlade det om 8 148 personer, varav 1 813 inom etableringen.

Den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Västra Götaland fortsätter att sjunka, trots att inflödet av nyanlända är stort. Konjunkturen är fortsatt stark vilket bidrar till den positiva utvecklingen.

Färre i år

Under slutet av mars var andelen inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd) 6,7 procent av arbetskraften i Västra Götaland. Totalt handlade det om 54 783 personer, varav 9 715 inom etableringen som hjälper nyanlända genom utbildning och olika program att komma in på arbetsmarknaden. I etableringsgruppen är 56 procent av de inskrivna under 35 år.

Etableringen

För ett år sedan har andelen arbetslösa 7,0 procent eller 56 090 personer varav 6 996 från etableringen.

Göteborgsområdet är motorn i arbetsmarknaden, inte minst på grund av ett stort byggande, en stark fordonsindustri samt hög konsumtion.

Många företag som vill anställa har dock problem att hitta rätt kompetens.

– Vi kan erbjuda lönesubventionerade anställningar under en period för de arbetsgivare som kan tänka sig att anställa en långtidsarbetslös eller nyanländ person medan de lär sig jobbet, säger Eva Sannum, biträdande marknadschef för Arbetsförmedlingen i Nordvästra Götaland i ett pressmeddelande.

Gruppen inrikes födda med minst gymnasieutbildning har den lägsta arbetslösheten. Grupperna utrikes födda samt de med kortare utbildning har det kärvare.

Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) är nere i 8,9 procent, samma månad 2016 var nivån 10,4 procent. Totalt handlade det om 8 148 personer, varav 1 813 inom etableringen.

Marssiffror

Under den tredje månaden 2017 var 29 010 personer, varav 6 222 inom etableringen, öppet arbetslösa.

25 773 deltog i program med aktivitetsstöd, varav 3 438 inom etableringen.

Källa: Arbetsförmedlingen