14 apr 2017 06:00

14 apr 2017 06:00

Banvallen ska säljas

SKÖVDE: Trafikverket granskar järnvägsbroarna

Tågtrafiken på Karlsborgsbanan har upphört sedan länge och sträckan mellan Tibro - Karlsborg är nerlagd. Nu blir banvallen till salu och därför inspekterar Trafikverket att järnvägsbroarna är i hyggligt skick.

Sedan 2010 är järnvägssträckan Tibro-Karlsborg formellt nedlagd. Det var då som staten tog det definitiva beslutet att lägga ner den sträckan av Karlsborgsbanan.

Nu finns besked om att banvallen är till salu, diskussioner pågår med kommunerna och en hel del handlar om vem som ska ta hand om återställningen, samt vad priset blir för banvallen.

– Staten ska inte äga sådan här områden när man inte länge bedriver järnvägstrafik där, utan de ska avyttras, säger Lena Kammefors som utreder förändringsärenden av vägar och järnvägar vid Trafikverket. Nu ska vi se över tre järnvägsbroar för att kontrollera skicket så att det är okey inför en försäljning, säger hon.

Järnvägar ligger alltid på fastigheter som tillhör staten och när banvallen mellan Tibro och Karlsborg blir till salu är dessa kommuner kanske de mest troliga spekulanterna. Nationellt sett har ofta gamla banvallar fått ett nytt liv som cykel- och gångbanor.

De järnvägsbroar som finns mellan Skövde och Karlsborg behöver inte ha passerat sitt bäst-före datum, även om de ursprungligen byggdes redan 1875. Men inför en försäljning av banvallen mellan Tibro-Karlsborg vill ändå Trafikverket vara säker på vilket skick broarna befinner sig i. Vägbanor, räcken och virke ska kontrolleras.

– Den här sträckan har inte haft något underhåll sedan 2003 då all sådan verksamhet upphörde, berättar Kammefors.

För bandelen mellan Skövde-Tibro så har underhållet av spår och banvall upphört sedan länge, och ett beslut om att lägga ner den delen är på gång. Troligen läggs den sista delen av Karlsborgsbanan ner senare i år.

Då kommer även banvallen mellan Skövde och Tibro att säljas, sedan återstår att se om den kommer att anläggas som cykelbana.

Sedan 2010 är järnvägssträckan Tibro-Karlsborg formellt nedlagd. Det var då som staten tog det definitiva beslutet att lägga ner den sträckan av Karlsborgsbanan.

Nu finns besked om att banvallen är till salu, diskussioner pågår med kommunerna och en hel del handlar om vem som ska ta hand om återställningen, samt vad priset blir för banvallen.

– Staten ska inte äga sådan här områden när man inte länge bedriver järnvägstrafik där, utan de ska avyttras, säger Lena Kammefors som utreder förändringsärenden av vägar och järnvägar vid Trafikverket. Nu ska vi se över tre järnvägsbroar för att kontrollera skicket så att det är okey inför en försäljning, säger hon.

Järnvägar ligger alltid på fastigheter som tillhör staten och när banvallen mellan Tibro och Karlsborg blir till salu är dessa kommuner kanske de mest troliga spekulanterna. Nationellt sett har ofta gamla banvallar fått ett nytt liv som cykel- och gångbanor.

De järnvägsbroar som finns mellan Skövde och Karlsborg behöver inte ha passerat sitt bäst-före datum, även om de ursprungligen byggdes redan 1875. Men inför en försäljning av banvallen mellan Tibro-Karlsborg vill ändå Trafikverket vara säker på vilket skick broarna befinner sig i. Vägbanor, räcken och virke ska kontrolleras.

– Den här sträckan har inte haft något underhåll sedan 2003 då all sådan verksamhet upphörde, berättar Kammefors.

För bandelen mellan Skövde-Tibro så har underhållet av spår och banvall upphört sedan länge, och ett beslut om att lägga ner den delen är på gång. Troligen läggs den sista delen av Karlsborgsbanan ner senare i år.

Då kommer även banvallen mellan Skövde och Tibro att säljas, sedan återstår att se om den kommer att anläggas som cykelbana.