16 apr 2017 09:00

16 apr 2017 09:00

Vårdgivare granskas efter våldshandling

VÅRD: IVO avslutar ärendet

En patient med psykisk ohälsa begick en våldshandling mot en närstående. Händelsen anmäldes enligt lex Maria och Inspektionen för vård och omsorg har nu bedömt att vårdgivaren vidtagit de åtgärder som behövdes.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat en lex Maria-anmälan från Skaraborgs sjukhus psykiatriska klinik. Anledningen till anmälan var att en patient med psykisk ohälsa begått en våldshandling mot en närstående. Detta enligt ett beslut från IVO som nyhetsbyrån Siren tagit fram.

I beslutet framgår det bland annat att patienten hade ett inplanerat läkarbesök för intyg om hälsotillstånd för aktivitetsersättning. Patienten uteblev dock från detta besök. Några månader senare kontaktade närstående det mobila teamet i patientens hemkommun eftersom patienten mådde sämre och bland annat hade sömnstörningar och inte tog sin medicin.

Fick medicin

Dagen efter denna kontakt gjordes ett hembesök där det inte framkom något akut pyskotiskt. Patienten fick en läkartid dagen därpå och då framkom det att patienten var deprimerad, ångestladdad och hade sömnstörning. Patienten fick medicin och mobila temat skulle följa upp patienten nästföljande vardag. Samma dag som patienten hade varit på läkarbesök begick patienten en allvarlig våldshandling mot en närstående.

IVO bedömer att vårdgivaren fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. IVO har beslutat att avsluta ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat en lex Maria-anmälan från Skaraborgs sjukhus psykiatriska klinik. Anledningen till anmälan var att en patient med psykisk ohälsa begått en våldshandling mot en närstående. Detta enligt ett beslut från IVO som nyhetsbyrån Siren tagit fram.

I beslutet framgår det bland annat att patienten hade ett inplanerat läkarbesök för intyg om hälsotillstånd för aktivitetsersättning. Patienten uteblev dock från detta besök. Några månader senare kontaktade närstående det mobila teamet i patientens hemkommun eftersom patienten mådde sämre och bland annat hade sömnstörningar och inte tog sin medicin.

Fick medicin

Dagen efter denna kontakt gjordes ett hembesök där det inte framkom något akut pyskotiskt. Patienten fick en läkartid dagen därpå och då framkom det att patienten var deprimerad, ångestladdad och hade sömnstörning. Patienten fick medicin och mobila temat skulle följa upp patienten nästföljande vardag. Samma dag som patienten hade varit på läkarbesök begick patienten en allvarlig våldshandling mot en närstående.

IVO bedömer att vårdgivaren fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. IVO har beslutat att avsluta ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.