18 apr 2017 06:00

18 apr 2017 06:00

Västra Götaland ska bli bäst i landet

VÄSTRA GÖTALAND: Regionen ska stärka sitt varumärke som offentlig arbetsgivare

Västra Götalandsregionen vill bli den bästa offentliga arbetsgivaren i landet.
– Det är inget projekt eller kampanj, utan ett långsiktigt arbete, säger personaldirektör Marina Olsson.

Den långsiktiga planen, som ska innebära att regionen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av både nuvarande och kommande medarbetare, är en plattform på tio år. Arbetet är i linje med uppdraget som politiken gett i sin budget.

– Sjukskrivningarna har ökat, liksom personalomsättningen. Dessutom är det många som ska konkurrera om ungdomskullarna som minskar de närmaste åren. Vi behöver vässa oss, säger Marina Olsson.

Olika undersökningar och samtal har visat att medarbetarna främst vill förbättra sin arbetssituation och ha en bättre möjlighet att planera, de vill ha erfarna kollegor runt sig och få rätt lön utifrån insats.

– Samtidigt tycker många att det finns stora utvecklingsmöjligheter hos oss; vi finns överallt i regionen och människor vill göra skillnad genom att jobba för regionen. Det handlar om ett varumärkesarbete, det gäller att få en helhet och inte bara säga saker. Det måste hända något.

Tidigare lön

Redan har några saker förändrats. Bland annat ska det vara enkelt att få överblick på medarbetarnas gemensamma förmåner. Från och med juli i år kommer de drygt 53 000 regionanställda att få lönen utbetald den 25:e i varje månad, i stället för den 27:e.

– Det har de fackliga organisationerna önskat under fler år, säger Olsson.

Dessutom satsar sjukhusen 138 miljoner kronor extra på löneökningar för yrkesgrupper i patientnära arbete, särskilt för de med arbetstid på helger och nätter. Hur ofta medarbetare rings in för att jobba extra pass ska kartläggas. Olika aktiviteter ska sänka sjukfrånvaron.

Hur ska ni mäta nöjdheten hos medarbetarna?

– Bland annat genom medarbetarenkäten som görs vartannat år. Några mål är att 90 procent ska säga att de rekommenderar Västra Götalandsregionen som arbetsgivare, och att lika många anser att de kan påverka sitt arbete och sin arbetstidsförläggning.

Positivt

Fackförbundet Vision ser positivt på arbetet.

– Äntligen tänks det framåt och inte bara här och nu. Alla facken är med och nu har vi en möjlighet att, tillsammans med arbetsgivaren, vara med och påverka framtiden, säger avdelningsordföranden Christina Broberg.

Hon finns med i arbetsgruppen och betonar betydelsen av att många kommer till tals.

Mångfald, åldersspann och olika professioners åsikter måste beaktas:

– Vården har flera bristyrken, hur vi ska locka till oss fler och kunna behålla de vi har är bara en fråga. Vården kommer att förändras, det kan vi vara säkra på.

Den långsiktiga planen, som ska innebära att regionen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av både nuvarande och kommande medarbetare, är en plattform på tio år. Arbetet är i linje med uppdraget som politiken gett i sin budget.

– Sjukskrivningarna har ökat, liksom personalomsättningen. Dessutom är det många som ska konkurrera om ungdomskullarna som minskar de närmaste åren. Vi behöver vässa oss, säger Marina Olsson.

Olika undersökningar och samtal har visat att medarbetarna främst vill förbättra sin arbetssituation och ha en bättre möjlighet att planera, de vill ha erfarna kollegor runt sig och få rätt lön utifrån insats.

– Samtidigt tycker många att det finns stora utvecklingsmöjligheter hos oss; vi finns överallt i regionen och människor vill göra skillnad genom att jobba för regionen. Det handlar om ett varumärkesarbete, det gäller att få en helhet och inte bara säga saker. Det måste hända något.

Tidigare lön

Redan har några saker förändrats. Bland annat ska det vara enkelt att få överblick på medarbetarnas gemensamma förmåner. Från och med juli i år kommer de drygt 53 000 regionanställda att få lönen utbetald den 25:e i varje månad, i stället för den 27:e.

– Det har de fackliga organisationerna önskat under fler år, säger Olsson.

Dessutom satsar sjukhusen 138 miljoner kronor extra på löneökningar för yrkesgrupper i patientnära arbete, särskilt för de med arbetstid på helger och nätter. Hur ofta medarbetare rings in för att jobba extra pass ska kartläggas. Olika aktiviteter ska sänka sjukfrånvaron.

Hur ska ni mäta nöjdheten hos medarbetarna?

– Bland annat genom medarbetarenkäten som görs vartannat år. Några mål är att 90 procent ska säga att de rekommenderar Västra Götalandsregionen som arbetsgivare, och att lika många anser att de kan påverka sitt arbete och sin arbetstidsförläggning.

Positivt

Fackförbundet Vision ser positivt på arbetet.

– Äntligen tänks det framåt och inte bara här och nu. Alla facken är med och nu har vi en möjlighet att, tillsammans med arbetsgivaren, vara med och påverka framtiden, säger avdelningsordföranden Christina Broberg.

Hon finns med i arbetsgruppen och betonar betydelsen av att många kommer till tals.

Mångfald, åldersspann och olika professioners åsikter måste beaktas:

– Vården har flera bristyrken, hur vi ska locka till oss fler och kunna behålla de vi har är bara en fråga. Vården kommer att förändras, det kan vi vara säkra på.