19 apr 2017 15:36

19 apr 2017 15:36

"Hela landet är med på det här"

VÄSTRA GÖTALAND: Oberoende av inhyrd vårdpersonal

1 januari 2019 ska Västra Götaland vara oberoende av inhyrd vårdpersonal.
– Tiden är knapp men hela landet är med på det här, säger Gunilla Levén (M), ordförande i regionens personalutskott.

I vintras tog SKL (Sveriges kommuner och landsting) beslut om att vården i Sverige ska bli oberoende av inhyrd vårdpersonal. Senare ställde sig regionstyrelsen i Västra Götaland bakom beslutet och nu ska personalutskottet se till att arbetet sätts i gång.

Handlingsplan

I veckan fick ledamöterna information om en plattform samt en preliminär handlingsplan. Med egna medarbetare ska det skapas kontinuitet och tryggare vård för patienterna, kvaliteten ska bli högre och kostnaderna lägre.

– Samtidigt betyder det inte att vi ska slopa bemanningsföretag, men vi ska ha en långsiktig planering och bara använda oss av möjligheten vid exempelvis olika arbetstoppar, betonar Levén.

Handlingsplanen består av flera delprojekt, bland annat att öka antalet AT-läkare och styrningen av ST-läkarna, en fortsatt satsning på introduktionsprogrammet för utlandsutbildad personal, kompetensutveckling, fortbildning, synliggöra förmånsvillkoren, hitta nya arbetssätt och på alla sätt göra regionen till en mer attraktiv arbetsgivare.

– I Norge erbjuds studenter inom sjukvården en tjänst på några timmar. Det får inte strida mot några regler men det är ett bra sätt att locka till oss fler som kan tänka sig att jobba för oss, samtidigt som vi blir fler i vården, säger Gunilla Levén.

Hur viktigt är det att uppdraget lyckas?

– Kontinuitet och kvalitet är grunden i all sjukvård. Den blir mycket bättre, ju mer egen personal vi har.

Skas i arbetsgruppen

Regionen har en arbetsgrupp som ska bidra med praktiska arbetsinsatser samt vara kontaktpersoner mellan gruppen och de olika förvaltningarna. Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör, och Carina Gustavsson, personalavdelningen, är Skas representanter. Jane Johansson finns även med i projektgruppen.

I vintras tog SKL (Sveriges kommuner och landsting) beslut om att vården i Sverige ska bli oberoende av inhyrd vårdpersonal. Senare ställde sig regionstyrelsen i Västra Götaland bakom beslutet och nu ska personalutskottet se till att arbetet sätts i gång.

Handlingsplan

I veckan fick ledamöterna information om en plattform samt en preliminär handlingsplan. Med egna medarbetare ska det skapas kontinuitet och tryggare vård för patienterna, kvaliteten ska bli högre och kostnaderna lägre.

– Samtidigt betyder det inte att vi ska slopa bemanningsföretag, men vi ska ha en långsiktig planering och bara använda oss av möjligheten vid exempelvis olika arbetstoppar, betonar Levén.

Handlingsplanen består av flera delprojekt, bland annat att öka antalet AT-läkare och styrningen av ST-läkarna, en fortsatt satsning på introduktionsprogrammet för utlandsutbildad personal, kompetensutveckling, fortbildning, synliggöra förmånsvillkoren, hitta nya arbetssätt och på alla sätt göra regionen till en mer attraktiv arbetsgivare.

– I Norge erbjuds studenter inom sjukvården en tjänst på några timmar. Det får inte strida mot några regler men det är ett bra sätt att locka till oss fler som kan tänka sig att jobba för oss, samtidigt som vi blir fler i vården, säger Gunilla Levén.

Hur viktigt är det att uppdraget lyckas?

– Kontinuitet och kvalitet är grunden i all sjukvård. Den blir mycket bättre, ju mer egen personal vi har.

Skas i arbetsgruppen

Regionen har en arbetsgrupp som ska bidra med praktiska arbetsinsatser samt vara kontaktpersoner mellan gruppen och de olika förvaltningarna. Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör, och Carina Gustavsson, personalavdelningen, är Skas representanter. Jane Johansson finns även med i projektgruppen.

KOSTNADER

Västra Götalandsregionens kostnader för inhyrd personal är stora. Under 2016 användes bemanningsföretag för 510 miljoner inom vården. Året innan handlade det om 524 miljoner kronor.

Skaraborgs sjukhus kostnader för inhyrd personal under förra året uppgick till 52,8 miljoner kronor. Under de tre sommarmånaderna var kostnaderna 13,57 miljoner, vilket innebar en ökning jämfört med samma period året innan.

Källa: Västra Götalandsregionen