20 apr 2017 06:00

20 apr 2017 06:00

Flyttad semester ger 32 000 kronor

SKARABORG: Höjd sommarersättning på Skaraborgs sjukhus

Den som avstår sin sommarsemester på Skaraborgs sjukhus får 32 000 kronor, vilket är en ökning med 10 000 kronor jämfört med förra året.

Förra året fick de som flyttade sin semester från sommaren (juni-augusti) till någon annan tid under semesteråret 22 000 kronor. De på Skaraborgs sjukhus som gör samma sak i år ersätts med 32 000 kronor. Ökningen är 45 procent.

– Nivån gäller hela regionen, inga sjukhus konkurrerar. Höjningen är ett sätt att visa att vi uppskattar de som vill flytta sin semester. Det är en uppoffring att ställa om sin ledighet, säger personalchefen Marie Rodert.

De som flyttar en vecka får 8 000 kronor (5 500 förra året), en flyttad dag ersätts med 1 600 kronor (1 100) och de som gör extrapass får 160 (140) kronor per timma utöver den ersättning som kollektivavtalet ger.

Uppgörelserna sker mellan arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren. De aktuella facken är inte inblandade.

– Generellt är vi emot sommarersättning, vi vill inte att våra medlemmar ska jobba när de skulle ha haft sin semester. Men det är bra att arbetsgivaren inser att ersättningen behöver höjas, även om den fortfarande är blygsam, säger Lene Lorentzen, Vårdförbundet.

Under sommaren 2016 sköt sjuksköterskorna och barnmorskorna på 59 semesterdagar och 118 semesterveckor. De gjorde 11 104 extra timmar och 1 336 extrapass. Bland undersköterskorna och de medicinska sekreterarna handlade det främst om extra timmar och arbetspass.

Totalt handlade det om ökningar jämfört med året innan.

– Det är tidigt att säga något men jag tror att intresset är svalt. Många är för trötta och utarbetade för att vilja skjuta på sin semester, säger Lene Lorentzen.

Förra året fick de som flyttade sin semester från sommaren (juni-augusti) till någon annan tid under semesteråret 22 000 kronor. De på Skaraborgs sjukhus som gör samma sak i år ersätts med 32 000 kronor. Ökningen är 45 procent.

– Nivån gäller hela regionen, inga sjukhus konkurrerar. Höjningen är ett sätt att visa att vi uppskattar de som vill flytta sin semester. Det är en uppoffring att ställa om sin ledighet, säger personalchefen Marie Rodert.

De som flyttar en vecka får 8 000 kronor (5 500 förra året), en flyttad dag ersätts med 1 600 kronor (1 100) och de som gör extrapass får 160 (140) kronor per timma utöver den ersättning som kollektivavtalet ger.

Uppgörelserna sker mellan arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren. De aktuella facken är inte inblandade.

– Generellt är vi emot sommarersättning, vi vill inte att våra medlemmar ska jobba när de skulle ha haft sin semester. Men det är bra att arbetsgivaren inser att ersättningen behöver höjas, även om den fortfarande är blygsam, säger Lene Lorentzen, Vårdförbundet.

Under sommaren 2016 sköt sjuksköterskorna och barnmorskorna på 59 semesterdagar och 118 semesterveckor. De gjorde 11 104 extra timmar och 1 336 extrapass. Bland undersköterskorna och de medicinska sekreterarna handlade det främst om extra timmar och arbetspass.

Totalt handlade det om ökningar jämfört med året innan.

– Det är tidigt att säga något men jag tror att intresset är svalt. Många är för trötta och utarbetade för att vilja skjuta på sin semester, säger Lene Lorentzen.

Ersättningar

Extrapass 160 kr/tim

Flyttad dag 1 600 kr

Flyttad vecka 5 500 kr

Flyttad period* 32 000 kr

* Samtliga fyra veckor flyttas utanför semesterperioden juni-augusti.

Källa: Skaraborgs sjukhus