04 maj 2017 06:00

04 maj 2017 06:00

Mindfulness ger positiva effekter

SKARABORG: Studie om cancersjuka kvinnor

En studie på Skaraborgs sjukhus visar att mindfulnessträning minskar depressioner och förbättrar immunförsvaret hos kvinnor med bröstcancer.

166 patienter från Skaraborgs sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset med bröstcancer deltog i studien.

De lottades till tre grupper; en fick åtta veckors gruppbehandling av diplomerad instruktör i mindfulness kombinerat med egen träning, en fick träna mindfulness på egen hand under lika lång tid och den tredje gruppen fick ingen mindfulnessträning.

Mindfulness kan närmast översättas till ”medveten närvaro” och innebär att individen ska vara här och nu. Uppmärksamheten ska riktas mot det man gör just nu.

– Utbildningsprogrammet är anpassat efter svenska förhållanden, men inte specifikt för den aktuella gruppen kvinnor, säger Elisabeth Kenne Sarenmalm, verksamhetschef vid forskning- och utvecklingscentrum (FoU) vid Skas.

Kontroller

Före och efter behandlingen skattade deltagarna sin oro, ångest, symptomupplevelse, upplevd hälsa och förmåga att hantera stress. Hälsostatusen kontrollerades och blodprover togs för att undersöka påverkan av immunförsvaret.

I den första gruppen märktes stora effekter. Depressionen minskade, immunförsvaret påverkades, de psykologiska symptomen blev färre, förmåga att hantera stress stärktes, den mentala hälsan förbättrades och den personliga utvecklingen förstärktes. Även i den andra gruppen blev det effekter, men inte lika stora.

– Det visade tydligt att kropp och själ hör ihop. Vi vet att det finns psykologiska och emotionella symptom som inte alltid uppmärksammas i vården. Den här behandlingen borde kunna erbjudas till patienter. På sikt får vi försöka se till att politiker och andra ser att det finns behov av att lindra även den här typen av problem, säger Elisabeth Kenne Sarenmalm.

Om fem år ska det göras en ny sammanställning. Under tiden väntar årliga kontroller och undersökningar inom studien.

– Det ska bli spännande att se resultatet efter fem år. Det gäller verkligen att träna hela tiden för att mindfulness ska vara effektivt.

Studien, som finns publicerad i Cancer Medicine, gjordes tillsammans med forskare från Högskolan i Skövde och Sahlgrenska.

– Den här typen av studie kräver mycket logistik. Våra forskningssjuksköterskor och vår koordinator gör ett fantastiskt jobb.

166 patienter från Skaraborgs sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset med bröstcancer deltog i studien.

De lottades till tre grupper; en fick åtta veckors gruppbehandling av diplomerad instruktör i mindfulness kombinerat med egen träning, en fick träna mindfulness på egen hand under lika lång tid och den tredje gruppen fick ingen mindfulnessträning.

Mindfulness kan närmast översättas till ”medveten närvaro” och innebär att individen ska vara här och nu. Uppmärksamheten ska riktas mot det man gör just nu.

– Utbildningsprogrammet är anpassat efter svenska förhållanden, men inte specifikt för den aktuella gruppen kvinnor, säger Elisabeth Kenne Sarenmalm, verksamhetschef vid forskning- och utvecklingscentrum (FoU) vid Skas.

Kontroller

Före och efter behandlingen skattade deltagarna sin oro, ångest, symptomupplevelse, upplevd hälsa och förmåga att hantera stress. Hälsostatusen kontrollerades och blodprover togs för att undersöka påverkan av immunförsvaret.

I den första gruppen märktes stora effekter. Depressionen minskade, immunförsvaret påverkades, de psykologiska symptomen blev färre, förmåga att hantera stress stärktes, den mentala hälsan förbättrades och den personliga utvecklingen förstärktes. Även i den andra gruppen blev det effekter, men inte lika stora.

– Det visade tydligt att kropp och själ hör ihop. Vi vet att det finns psykologiska och emotionella symptom som inte alltid uppmärksammas i vården. Den här behandlingen borde kunna erbjudas till patienter. På sikt får vi försöka se till att politiker och andra ser att det finns behov av att lindra även den här typen av problem, säger Elisabeth Kenne Sarenmalm.

Om fem år ska det göras en ny sammanställning. Under tiden väntar årliga kontroller och undersökningar inom studien.

– Det ska bli spännande att se resultatet efter fem år. Det gäller verkligen att träna hela tiden för att mindfulness ska vara effektivt.

Studien, som finns publicerad i Cancer Medicine, gjordes tillsammans med forskare från Högskolan i Skövde och Sahlgrenska.

– Den här typen av studie kräver mycket logistik. Våra forskningssjuksköterskor och vår koordinator gör ett fantastiskt jobb.