11 maj 2017 13:50

17 jul 2017 18:37

ÖB försvarar militärpolisens agerande

SKARABORG: Brottsmisstänkt hemvärnsman JO-anmäler militärpolisen

En hemvärnsman har JO-anmält militärpolisen efter ett förhör i bostaden. Han är svårt sjuk vilket inte togs någon hänsyn till. Ärendet har nu hamnat på högsta militära nivå då ÖB Micael Bydén försvarar militärpoliserna.

Bakgrunden i ärendet är att hemvärnsmannen är brottsmisstänkt. Han ska ha fått personal på en bensinmack att fakturera Försvarsmakten vid tankning av en privat bil. Han har även tidigare varit misstänkt för brott mot Försvarsmakten.

Militärpolisen fick i januari åklagardirektiv att genomföra ett telefonförhör med honom. Personen som svarade uppgav att han var bror till hemvärnsmannen och att denne hade avlidit. Men militärpolisen kände igen rösten som hemvärnsmannens och vid en myndighetskontroll visade det sig att han inte alls var död. Då beslutade åklagaren om hämtning och militärpoliser åkte till hans bostad.

Svårt sjuk

Hemvärnsmannen uppger i anmälan till Justitieombudsmannen, JO, att han är mycket svårt sjuk och att han bad dem att återkomma, men det gick de inte med på. De mer eller mindre tvingade sig in, hävdar han. Han är han extremt infektionskänslig och ska ha frågat dem om de var friska och fria från infektioner. Något svar fick han inte, utan ”mer ett förlöjligande av min fråga”. Militärpoliserna ska heller inte ha visat id-handlingar.

I JO-anmälan berättar mannen att förhöret i bostaden blev helt fel eftersom han inte orkade förklara delar i ärendet som var skälet till förhöret. Men Försvarsmakten anser inte att militärpoliserna har agerat fel. I ett yttrande till JO säger Sveriges Överbefälhavare Micael Bydén att ingen av dem ska ha uppfattat att han sagt att han var infektionskänslig. De ska ha presenterat sig och att de var militärpoliser framgick tydligt i och med uniformerna, mannen ska heller inte ha frågat efter id-handlingar men sade att han kände igen två av dem.

Agerade korrekt

”Mot bakgrund av vad som beskrivits anser Försvarsmakten att militärpolisen agerat korrekt och uppträtt på ett respektfullt sätt” säger Bydén.

Nu är det upp till JO att ta ställning i ärendet.

Bakgrunden i ärendet är att hemvärnsmannen är brottsmisstänkt. Han ska ha fått personal på en bensinmack att fakturera Försvarsmakten vid tankning av en privat bil. Han har även tidigare varit misstänkt för brott mot Försvarsmakten.

Militärpolisen fick i januari åklagardirektiv att genomföra ett telefonförhör med honom. Personen som svarade uppgav att han var bror till hemvärnsmannen och att denne hade avlidit. Men militärpolisen kände igen rösten som hemvärnsmannens och vid en myndighetskontroll visade det sig att han inte alls var död. Då beslutade åklagaren om hämtning och militärpoliser åkte till hans bostad.

Svårt sjuk

Hemvärnsmannen uppger i anmälan till Justitieombudsmannen, JO, att han är mycket svårt sjuk och att han bad dem att återkomma, men det gick de inte med på. De mer eller mindre tvingade sig in, hävdar han. Han är han extremt infektionskänslig och ska ha frågat dem om de var friska och fria från infektioner. Något svar fick han inte, utan ”mer ett förlöjligande av min fråga”. Militärpoliserna ska heller inte ha visat id-handlingar.

I JO-anmälan berättar mannen att förhöret i bostaden blev helt fel eftersom han inte orkade förklara delar i ärendet som var skälet till förhöret. Men Försvarsmakten anser inte att militärpoliserna har agerat fel. I ett yttrande till JO säger Sveriges Överbefälhavare Micael Bydén att ingen av dem ska ha uppfattat att han sagt att han var infektionskänslig. De ska ha presenterat sig och att de var militärpoliser framgick tydligt i och med uniformerna, mannen ska heller inte ha frågat efter id-handlingar men sade att han kände igen två av dem.

Agerade korrekt

”Mot bakgrund av vad som beskrivits anser Försvarsmakten att militärpolisen agerat korrekt och uppträtt på ett respektfullt sätt” säger Bydén.

Nu är det upp till JO att ta ställning i ärendet.