19 maj 2017 06:00

19 maj 2017 06:00

Ilizarovpatienter får enkät

SKARABORG: Upplevelser efter behandling

Skaraborgs sjukhus vill ha åsikter från 450 patienter som opererats med Ilizarovmetoden.
– Vi vill höra patienternas upplevelser, säger chefläkare Christer Printz.

I höstas, då Skaraborgs sjukhus bland annat gjorde en anmälan av ortopeden som gjort de flesta ingreppen med Ilizarovmetoden, ville Skas nå patienterna som behandlats. Totalt handlar det cirka 600 ingrepp med metoden, som stoppades på Skas 2014.

Ett call center upprättades. En del hörde av sig men långt ifrån alla.

Nu har en enkät skickats ut till de patienter som Skas inte nått. Cirka 450 patienter får svara på om de upplever kvarstående besvär, känselnedsättningar, minskad rörlighet eller kvarstående värk. I brevet betonas det att vissa besvär inte beror på felbehandlingar. De som vill bli kontaktade av sjukhuset kan ange det.

– Patienternas åsikt och upplevelse är viktig. Vi är skyldiga i kvalitetshänseende att följa upp det som hänt; det handlar om att värna om patienterna, säger Christer Printz.

Varför skickas enkäten ut just nu?

– Det hänger inte samman med något. Det är mitt fel att den inte har skickats ut tidigare.

Printz tillägger:

– Vi skulle ha gjort en journalgranskning av samtliga patienter, men vi skulle ändå behövt ta kontakt med de patienter som ansåg att det inte gått rätt till.

Han säger att Skas utgår från att merparten av de aktuella patienterna är nöjda.

– Vi hittar vårdskador i så gott som samtliga metoder, men i det här fallet finns det en misstanke om att det är en högre andel än normalt.

Vid Ilizarovmetoden fixeras frakturen med av trådar som fästs i en ställning i stället för att använda gips.

I höstas, då Skaraborgs sjukhus bland annat gjorde en anmälan av ortopeden som gjort de flesta ingreppen med Ilizarovmetoden, ville Skas nå patienterna som behandlats. Totalt handlar det cirka 600 ingrepp med metoden, som stoppades på Skas 2014.

Ett call center upprättades. En del hörde av sig men långt ifrån alla.

Nu har en enkät skickats ut till de patienter som Skas inte nått. Cirka 450 patienter får svara på om de upplever kvarstående besvär, känselnedsättningar, minskad rörlighet eller kvarstående värk. I brevet betonas det att vissa besvär inte beror på felbehandlingar. De som vill bli kontaktade av sjukhuset kan ange det.

– Patienternas åsikt och upplevelse är viktig. Vi är skyldiga i kvalitetshänseende att följa upp det som hänt; det handlar om att värna om patienterna, säger Christer Printz.

Varför skickas enkäten ut just nu?

– Det hänger inte samman med något. Det är mitt fel att den inte har skickats ut tidigare.

Printz tillägger:

– Vi skulle ha gjort en journalgranskning av samtliga patienter, men vi skulle ändå behövt ta kontakt med de patienter som ansåg att det inte gått rätt till.

Han säger att Skas utgår från att merparten av de aktuella patienterna är nöjda.

– Vi hittar vårdskador i så gott som samtliga metoder, men i det här fallet finns det en misstanke om att det är en högre andel än normalt.

Vid Ilizarovmetoden fixeras frakturen med av trådar som fästs i en ställning i stället för att använda gips.