12 jun 2017 15:49

12 jun 2017 15:49

Oppositionen inte nöjd med satsningen

REGIONFULLMÄKTIGE: Personalfrågor i fokus

Personalfrågorna berör och oppositionen tycker inte att ledningen satsar tillräckligt.

– Sjukfrånvaron är hög, personalomsättningen ökar och lönenivån är lägre än på andra ställen i landet, sa oppositionsrådet Karin Engdahl (S).

Regionbudgeten för 2018 uppgår till 52,2 miljarder. Ledningen vill bland annat satsa 262 miljoner på en riktad satsning på höjda OB-ersättningar. Till det kommer satsningar på friskvård (20 miljoner), arbetsmiljö och utveckling (15 miljoner), betald utbildning för specialistsjuksköterskor och vidareutbildning av undersköterskor.

– Vi kan göra satsningen tack var en stabil ekonomi, det är viktigt att vi ökar attraktiviteten, sa regionrådet Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet.

Karin Engdahl (S) menade att hennes parti vill lägga 500 miljoner (300 miljoner 2018 och 200 miljoner året därpå) på ökade löner, utöver en låglönesatsning på 70 miljoner. Vård av hög kvalitet kommer när arbetsmiljön är bra. Bland annat vill partiet skapa handledartjänster på avdelningarna. Hon tror inte att ledningen kan förbättra förhållandena för medarbetarna.

– Nämnderna får två procent i höjning, avtalen ligger högre. Höjningen är OB-ersättningen är bra, men det löser inte grundproblemet.

Levén, gick till attack:

– S var i ledning under 14 år och satte regionen i det här läget.

Johan Ask (S), vice ordförande i Skaraborgs sjukhus styrelse, menade att det handlar om en ödesfråga:

– Skas har svårt att få tag på personal, särskilt inom psykiatrin. Det handlar om många frågor men lönen är ett tungt vägande skäl.

Regionrådet Jonas Andersson (L) konstaterade att regionens löneläge är lågt.

– Oavsett procentsatser i budgetar, har aldrig någon fått lägre löneökning än vad kollektivavtalet anger.

– Sjukfrånvaron är hög, personalomsättningen ökar och lönenivån är lägre än på andra ställen i landet, sa oppositionsrådet Karin Engdahl (S).

Regionbudgeten för 2018 uppgår till 52,2 miljarder. Ledningen vill bland annat satsa 262 miljoner på en riktad satsning på höjda OB-ersättningar. Till det kommer satsningar på friskvård (20 miljoner), arbetsmiljö och utveckling (15 miljoner), betald utbildning för specialistsjuksköterskor och vidareutbildning av undersköterskor.

– Vi kan göra satsningen tack var en stabil ekonomi, det är viktigt att vi ökar attraktiviteten, sa regionrådet Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet.

Karin Engdahl (S) menade att hennes parti vill lägga 500 miljoner (300 miljoner 2018 och 200 miljoner året därpå) på ökade löner, utöver en låglönesatsning på 70 miljoner. Vård av hög kvalitet kommer när arbetsmiljön är bra. Bland annat vill partiet skapa handledartjänster på avdelningarna. Hon tror inte att ledningen kan förbättra förhållandena för medarbetarna.

– Nämnderna får två procent i höjning, avtalen ligger högre. Höjningen är OB-ersättningen är bra, men det löser inte grundproblemet.

Levén, gick till attack:

– S var i ledning under 14 år och satte regionen i det här läget.

Johan Ask (S), vice ordförande i Skaraborgs sjukhus styrelse, menade att det handlar om en ödesfråga:

– Skas har svårt att få tag på personal, särskilt inom psykiatrin. Det handlar om många frågor men lönen är ett tungt vägande skäl.

Regionrådet Jonas Andersson (L) konstaterade att regionens löneläge är lågt.

– Oavsett procentsatser i budgetar, har aldrig någon fått lägre löneökning än vad kollektivavtalet anger.