12 jun 2017 15:47

12 jun 2017 15:48

Regionledning får kritik

REGIONFULLMÄKTIGE: Logisk budgetdebatt

Under två dagars fullmäktige manglas budgeten och Johnny Magnusson (M) hamnade i hetluften.

Tvådagarsdebatten är uppdelad i olika områden.

Under den inledande generella debatten konstaterade regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) att ledningen, efter regimskiftet 2014, höjde nivån för sjukhusen med 750 miljoner.

– Sedan dess har vi tillfört ytterligare fem miljarder. Vi ser förbättringar i psykiatrin, en glädjande minskning av köerna till besök och operationer men vi har inte lyckats förbättra tillgängligheten till akutsjukvården.

Oppositionspartierna gav ledningen kritik.

Helén Eliasson, gruppledare hos Socialdemokraterna, betonade att köerna växt dramatiskt de senaste åren och att hälso- och sjukvårdsnämnderna, som fördelar regionbidraget, inte får tillräckligt med medel.

– I stället samlas pengarna centralt. Tycker du att nämnderna får tillräckliga förutsättningar, frågade hon Johnny Magnusson.

Regionstyrelsens ordförande replikerade raskt:

– Vi tror inte att det har någon avgörande betydelse vilken väg vi skickar pengarna. Det viktigaste är att vi ser problemen.

Inte i balans

Sverigedemokraternas gruppledare Heikki Klaavuniemi riktade in sig på att den grönblå (M, C, L, KD och MP) ledningens budget inte är balanserad, utan ger ett resultat på -246 miljoner 2018:

– Kommunallagen anger att budgeten ska vara i balans.

Magnusson:

– Vi räknar inte in statsbidrag som inte är beslutade, och är övertygade om att det blir svarta siffror till slut. Om det skulle bli en röd siffra så har vi tre år på oss att återställa den.

Eva Olofsson, Vänsterpartiet, tog upp problemet med stängda vårdplatser och inställda operationer. Hon menar att det är bra att ledningen vill höja OB-tilläggen men undrade om det räcker.

Tvådagarsdebatten är uppdelad i olika områden.

Under den inledande generella debatten konstaterade regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) att ledningen, efter regimskiftet 2014, höjde nivån för sjukhusen med 750 miljoner.

– Sedan dess har vi tillfört ytterligare fem miljarder. Vi ser förbättringar i psykiatrin, en glädjande minskning av köerna till besök och operationer men vi har inte lyckats förbättra tillgängligheten till akutsjukvården.

Oppositionspartierna gav ledningen kritik.

Helén Eliasson, gruppledare hos Socialdemokraterna, betonade att köerna växt dramatiskt de senaste åren och att hälso- och sjukvårdsnämnderna, som fördelar regionbidraget, inte får tillräckligt med medel.

– I stället samlas pengarna centralt. Tycker du att nämnderna får tillräckliga förutsättningar, frågade hon Johnny Magnusson.

Regionstyrelsens ordförande replikerade raskt:

– Vi tror inte att det har någon avgörande betydelse vilken väg vi skickar pengarna. Det viktigaste är att vi ser problemen.

Inte i balans

Sverigedemokraternas gruppledare Heikki Klaavuniemi riktade in sig på att den grönblå (M, C, L, KD och MP) ledningens budget inte är balanserad, utan ger ett resultat på -246 miljoner 2018:

– Kommunallagen anger att budgeten ska vara i balans.

Magnusson:

– Vi räknar inte in statsbidrag som inte är beslutade, och är övertygade om att det blir svarta siffror till slut. Om det skulle bli en röd siffra så har vi tre år på oss att återställa den.

Eva Olofsson, Vänsterpartiet, tog upp problemet med stängda vårdplatser och inställda operationer. Hon menar att det är bra att ledningen vill höja OB-tilläggen men undrade om det räcker.