13 jun 2017 09:43

13 jun 2017 09:43

Buss ersätter tåg

SKARABORG: Kontaktledningsbyte under sommaren

Bytet av kontaktledningar mellan Skövde och Falköping fortsätter på Västra stambanan. Flera avgångar per dag kommer därför att ersättas med buss.

Från 12 juni till 24 september fortsätter arbetet med kontaktledningarna mellan Skövde och Falköping.

Arbetet går nu in i en ny fas med större påverkan på tågtrafiken, och under den tiden kommer trafiken att bli mycket begränsad.

Det innebär att vissa tåg ställs in och ersätts med buss.

Sträckorna som berörs är Göteborg–Falköping – Skövde – Töreboda, och

Nässjö – Falköping – Skövde – Töreboda.

Enligt information på Västtrafiks hemsida är det Trafikverket som beslutar om vilka tåg som får köras och vilka som ställs in.

Flera per dag

För Västtrafiks del blir konsekvensen att flera avgångar per dag måste ställas in mellan Falköping –Stenstorp – Skövde under den aktuella perioden.

Resenärer kan använda Västtrafiks biljetter på vissa av SJ:s regionaltåg.

Från 12 juni till 24 september fortsätter arbetet med kontaktledningarna mellan Skövde och Falköping.

Arbetet går nu in i en ny fas med större påverkan på tågtrafiken, och under den tiden kommer trafiken att bli mycket begränsad.

Det innebär att vissa tåg ställs in och ersätts med buss.

Sträckorna som berörs är Göteborg–Falköping – Skövde – Töreboda, och

Nässjö – Falköping – Skövde – Töreboda.

Enligt information på Västtrafiks hemsida är det Trafikverket som beslutar om vilka tåg som får köras och vilka som ställs in.

Flera per dag

För Västtrafiks del blir konsekvensen att flera avgångar per dag måste ställas in mellan Falköping –Stenstorp – Skövde under den aktuella perioden.

Resenärer kan använda Västtrafiks biljetter på vissa av SJ:s regionaltåg.