13 jun 2017 15:43

13 jun 2017 15:50

S kallade SD-förslag för en fantasibudget

VÄSTRA GÖTALAND: Hätsk debatt om regionens kollektivtrafik

Budgetdebatten om regionens kollektivtrafik blev het och fylld av påhopp.
– Sverigedemokraterna har en fantasibudget, sa Lena Malm (S).

361 miljoner kronor skilde mellan Sverigedemokraternas (4 239 miljoner) och majoritetens (4 600 miljoner) budgetförslag för kollektivtrafiken 2018. SD:s Jimmy Stranne sa att självförsörjningsgraden (andelen av biljettpriset som bekostas av resenären) ska upp till 56 procent under 2018, från nuvarande drygt 50.

– Det handlar inte om höjda skatter eller chockhöjningar av priserna. Vi vill se över fuskåkningen och de höga konsultarvodena som Västtrafik har, sa Stranne.

Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden, bad Stranne att precisera de 361 miljonerna som skilde mellan förslagen, men SD-ledamoten hänvisade till partikollegornas kommande inlägg.

Heikki Klaavumiemi (SD):

– Vi vill komma åt utgifterna, bland annat tjuvåker en stor andel. Däremot ska vi öka närtrafiken, kollektivtrafiken på landsbygden har begränsningar.

Lena Malm (S):

– Det är ambitiöst att öka närtrafiken, men då man inte ens budgeterat för den nuvarande trafiken blir det en fantasibudget.

”Finns bara ett sätt”

Ulrika Frick sa att fuskåkningen uppgår till två procent och det handlar om kostnad på 50 miljoner.

– Alla vet att det enda som går att minska stora kostnader på är att dra ned på trafiken.

Maximalt 2,5 procent

S vill höja biljettpriserna med maximalt 2,5 procent under 2018, öka närvaron på landsbygden, göra biljettsystemet enklare och även få resandet över regiongränserna mer omfattande.

– Fortfarande använder de flesta bilen för att åka till arbetet. Det är inte hållbart, sa Alex Bergström (S).

Den fortsatta debatten spårade delvis ur. V, S och MP fortsatte att kräva svar från SD, som hade svårt att komma med exakta besked. I stället började påhoppen, både personliga och partimässiga. Vice fullmäktigeordföranden Per Tenggren (S) vädjade om ett bättre debattklimat.

– Vi kommer att ha ett möte med gruppledarna efteråt, sa fullmäktiges ordförande Magnus Berntsson (KD) efter kulturdebatten som också blev hätsk.

361 miljoner kronor skilde mellan Sverigedemokraternas (4 239 miljoner) och majoritetens (4 600 miljoner) budgetförslag för kollektivtrafiken 2018. SD:s Jimmy Stranne sa att självförsörjningsgraden (andelen av biljettpriset som bekostas av resenären) ska upp till 56 procent under 2018, från nuvarande drygt 50.

– Det handlar inte om höjda skatter eller chockhöjningar av priserna. Vi vill se över fuskåkningen och de höga konsultarvodena som Västtrafik har, sa Stranne.

Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden, bad Stranne att precisera de 361 miljonerna som skilde mellan förslagen, men SD-ledamoten hänvisade till partikollegornas kommande inlägg.

Heikki Klaavumiemi (SD):

– Vi vill komma åt utgifterna, bland annat tjuvåker en stor andel. Däremot ska vi öka närtrafiken, kollektivtrafiken på landsbygden har begränsningar.

Lena Malm (S):

– Det är ambitiöst att öka närtrafiken, men då man inte ens budgeterat för den nuvarande trafiken blir det en fantasibudget.

”Finns bara ett sätt”

Ulrika Frick sa att fuskåkningen uppgår till två procent och det handlar om kostnad på 50 miljoner.

– Alla vet att det enda som går att minska stora kostnader på är att dra ned på trafiken.

Maximalt 2,5 procent

S vill höja biljettpriserna med maximalt 2,5 procent under 2018, öka närvaron på landsbygden, göra biljettsystemet enklare och även få resandet över regiongränserna mer omfattande.

– Fortfarande använder de flesta bilen för att åka till arbetet. Det är inte hållbart, sa Alex Bergström (S).

Den fortsatta debatten spårade delvis ur. V, S och MP fortsatte att kräva svar från SD, som hade svårt att komma med exakta besked. I stället började påhoppen, både personliga och partimässiga. Vice fullmäktigeordföranden Per Tenggren (S) vädjade om ett bättre debattklimat.

– Vi kommer att ha ett möte med gruppledarna efteråt, sa fullmäktiges ordförande Magnus Berntsson (KD) efter kulturdebatten som också blev hätsk.

Budget 2018

Några av de större punkterna i budgeten för 2018

HSS 10,2

HSN norra 5,22

HSN östra 5,07

HSN södra 4,10

HSN västra 6,23

HSN Göteborg 9,89

Hälso och sjukvård 40,7

Regionutvecklingsnämnden 0,8

Miljönämnden 0,1

Kulturnämnden 1,15

Kollektivtrafiknämnden 4,6

Folkhälsokommittén 0,05

Fastighetsnämnden 0,172

Beloppen avser miljarder kronor.

Källa: Västra Götalandsregionen