14 jun 2017 14:06

14 jun 2017 14:06

Historiskt regionmöte i Skövde

VÄSTRA GÖTALAND

24 oktober har regionfullmäktige sammanträde i Skövde.
– Det är naturligt med Skövde nu när vi bestämt oss för att ambulera, säger ordföranden Magnus Berntsson (KD).

Sedan regionen bildades 1999 har fullmäktige, vilket är den högsta beslutande församlingen, haft sammanträden i regionhuvudstaden Vänersborg.

Där har kommunhuset använts men sedan svåra fukt- och mögelskador upptäckts är den lokalen inte tänkbar under en längre tid.

Lindholmen

Under årets första möten användes ett hotell i Vänersborg, men under veckans dubbelmöte (måndag och tisdag) samlades fullmäktige på Lindholmen i Göteborg, vilket var det första fullmäktige utanför Vänersborg i regionens historia.

– Det fungerade bra när vi var på hotellet i Vänersborg men det blev lite trångt. På Lindholmen finns det gott om plats.

Även septembermötet hålls i Göteborg, men sedan är det Skaraborgs tur. Efter en inventering av möjliga mötesställen har presidiet fastnat för kulturhuset i Skövde. 24 oktober hålls det historiska mötet.

– Det var naturligt att lägga mötet i Skövde, nu när vi väl bestämt oss för att sprida ut sammanträdena i regionen. Det blir spännande, allt verkade bra när vi var och tittade.

Regionfullmäktige, som har sju möten per år, har 149 ledamöter. I sällskapet ingår även ersättare, tjänstemän och andra som behövs för att allt ska fungera. Dagen innan sammanträdet brukar ledamöterna hålla gruppmöten.

Sedan regionen bildades 1999 har fullmäktige, vilket är den högsta beslutande församlingen, haft sammanträden i regionhuvudstaden Vänersborg.

Där har kommunhuset använts men sedan svåra fukt- och mögelskador upptäckts är den lokalen inte tänkbar under en längre tid.

Lindholmen

Under årets första möten användes ett hotell i Vänersborg, men under veckans dubbelmöte (måndag och tisdag) samlades fullmäktige på Lindholmen i Göteborg, vilket var det första fullmäktige utanför Vänersborg i regionens historia.

– Det fungerade bra när vi var på hotellet i Vänersborg men det blev lite trångt. På Lindholmen finns det gott om plats.

Även septembermötet hålls i Göteborg, men sedan är det Skaraborgs tur. Efter en inventering av möjliga mötesställen har presidiet fastnat för kulturhuset i Skövde. 24 oktober hålls det historiska mötet.

– Det var naturligt att lägga mötet i Skövde, nu när vi väl bestämt oss för att sprida ut sammanträdena i regionen. Det blir spännande, allt verkade bra när vi var och tittade.

Regionfullmäktige, som har sju möten per år, har 149 ledamöter. I sällskapet ingår även ersättare, tjänstemän och andra som behövs för att allt ska fungera. Dagen innan sammanträdet brukar ledamöterna hålla gruppmöten.