14 jun 2017 12:30

14 jun 2017 13:04

Kulturväg Skaraborg får bakläxa av PRV

SKARABORG: Namnet på turistleden upphävs

Namnet på turistleden Kulturväg Skaraborg upphävs av Patent- och registreringsverket. Hornborgasjöns stugby hävdar att de redan använder namnet.

Nyligen invigde Skövde, Skara och Falköping turistleden Kulturväg Skaraborg. Det är ett samarbete mellan kommunerna och man knyter med den sju mil långa leden ihop en mängd intressanta platser och sevärdheter.

Nu upphäver Patent- och registreringsverket, PRV, varumärkesregistreringen Kulturväg Skaraborg, registrerad av Next Skövde. Man ger därmed Hornborgasjöns stugby, som har hävdat att de redan använder uttrycket, rätt.

Enligt PRV saknar begreppet särskiljningsförmåga som kännetecken för en näringsidkare. Särskiljningsförmågan ”sammanfaller med varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung.”

Beslutet kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.

Nyligen invigde Skövde, Skara och Falköping turistleden Kulturväg Skaraborg. Det är ett samarbete mellan kommunerna och man knyter med den sju mil långa leden ihop en mängd intressanta platser och sevärdheter.

Nu upphäver Patent- och registreringsverket, PRV, varumärkesregistreringen Kulturväg Skaraborg, registrerad av Next Skövde. Man ger därmed Hornborgasjöns stugby, som har hävdat att de redan använder uttrycket, rätt.

Enligt PRV saknar begreppet särskiljningsförmåga som kännetecken för en näringsidkare. Särskiljningsförmågan ”sammanfaller med varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung.”

Beslutet kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.