15 jun 2017 17:16

15 jun 2017 17:16

"Vi känner oss tryggamed det som gjorts"

SKARABORG: Skas-ordförande lugn trots omfattande riskanalys

En riskanalys spår ett tufft läge på Skaraborgs sjukhus under sommaren.
– Men vi känner oss trygga med de insatser som gjorts, säger styrelseordföranden Ulla-Britt Hagström (L).

I analysen, som gjordes i maj, lyfts flera risker angående patientsäkerhet och arbetsmiljö som kan uppstå under sommaren. Det finns även förslag om åtgärder och uppföljningar angående flera frågor.

Under sommaren blir 686 fastställda vårdplatser 493, mottagningsverksamheten och behandlingsverksamheten förändras och Skas blir mest ett akutsjukhus.

Bristen på sjuksköterskor är större än tidigare somrar och i analysen lyfts bland annat följande risker:

Bemanningen är lägre än planerat, antalet sökande till akuten blir fler och väntetiderna längre, fler patienter kommer att få ligga på någon annan avdelning än de skulle, stressen hos medarbetarna ökar och omvårdnaden av patienten riskerar bli eftersatt.

Styrelsen fick en dragning under torsdagen. Beslutet blev att styrelsens presidium har delegation att göra snabba insatser om det skulle behövas.

– Exempelvis om vi behöver prioritera om ekonomiskt, eller om vi kommer in i ett stabsläge. Vi har förtroende för det jobb som gjorts, även om alltid finns en osäkerhet, säger Ulla-Britt Hagström.

Kan styrelsen göra något ytterligare för att underlätta Skas situtation?

– Nej, behövs något dras in har ju sjukhusdirektören rättigheten. Vi har även talat om att jämna mellan sjukhusen i regionen men läget är likadant överallt, vi får klara oss.

En vårdplatsutredning presenterades. Just nu är det många behandlingsklara patienter som ligger kvar på sjukhuset, då de inte kan tas hem av sin hemkommun.

– Tyvärr ligger Skövde högt på den listan. Det är tråkigt, patienter ska vårdas på rätt nivå.

Ekonomiskt ligger Skas 5,7 miljoner sämre än budgeten per maj. Bruttokostnadsutvecklingen för det senaste året uppgår till 3,8 procent, vilket är relativt lågt. Orsaken till den avvikelsen är främst höga kostnader för bemanningsföretag, medicinskt material och laboratorieanalyser.

Den totala produktionsvolymen är i nivå med budget.

I analysen, som gjordes i maj, lyfts flera risker angående patientsäkerhet och arbetsmiljö som kan uppstå under sommaren. Det finns även förslag om åtgärder och uppföljningar angående flera frågor.

Under sommaren blir 686 fastställda vårdplatser 493, mottagningsverksamheten och behandlingsverksamheten förändras och Skas blir mest ett akutsjukhus.

Bristen på sjuksköterskor är större än tidigare somrar och i analysen lyfts bland annat följande risker:

Bemanningen är lägre än planerat, antalet sökande till akuten blir fler och väntetiderna längre, fler patienter kommer att få ligga på någon annan avdelning än de skulle, stressen hos medarbetarna ökar och omvårdnaden av patienten riskerar bli eftersatt.

Styrelsen fick en dragning under torsdagen. Beslutet blev att styrelsens presidium har delegation att göra snabba insatser om det skulle behövas.

– Exempelvis om vi behöver prioritera om ekonomiskt, eller om vi kommer in i ett stabsläge. Vi har förtroende för det jobb som gjorts, även om alltid finns en osäkerhet, säger Ulla-Britt Hagström.

Kan styrelsen göra något ytterligare för att underlätta Skas situtation?

– Nej, behövs något dras in har ju sjukhusdirektören rättigheten. Vi har även talat om att jämna mellan sjukhusen i regionen men läget är likadant överallt, vi får klara oss.

En vårdplatsutredning presenterades. Just nu är det många behandlingsklara patienter som ligger kvar på sjukhuset, då de inte kan tas hem av sin hemkommun.

– Tyvärr ligger Skövde högt på den listan. Det är tråkigt, patienter ska vårdas på rätt nivå.

Ekonomiskt ligger Skas 5,7 miljoner sämre än budgeten per maj. Bruttokostnadsutvecklingen för det senaste året uppgår till 3,8 procent, vilket är relativt lågt. Orsaken till den avvikelsen är främst höga kostnader för bemanningsföretag, medicinskt material och laboratorieanalyser.

Den totala produktionsvolymen är i nivå med budget.