16 jun 2017 09:19

16 jun 2017 09:19

Sexuellt utsatta ska identifieras

SKARABORG: Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningarna i Skaraborg ska bli bättre att identifiera unga som har eller riskerar få sexuell ohälsa.

Metoden kallas sexit, samtal för bättre sexuell hälsa, och ska breddinföras på samtliga ungdomsmottagningar i Skaraborg. Syftet är att kunna identifiera ungdomar eller unga vuxna som är utsatta för sexuella risker, exempelvis oönskade graviditeter och sexuellt vård.

Östra nämnden beviljade, under sitt torsdagsmöte, totalt 300 000 kronor till utbildning och införande av metoden. Den utgår från ett frågeformulär, där de som löper störst risk att bli utsatta eller utsätta andra ska identifieras. Sedan finns det en handbok med åtgärdsstöd, som bland annat innehåller förslag på följdfrågor och åtgärder.

– Metoden har prövats i Lidköping och nu vill ungdomsmottagningarna använda den i hela Skaraborg. Nu blir vi först i Västra Götalandsregionen att införa arbetssättet. Det bör vara intressant för många, säger ordföranden Gunilla Druve Jansson (C).

Omfattande mål

Nämnden slog fast målet att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020.

Metoden kallas sexit, samtal för bättre sexuell hälsa, och ska breddinföras på samtliga ungdomsmottagningar i Skaraborg. Syftet är att kunna identifiera ungdomar eller unga vuxna som är utsatta för sexuella risker, exempelvis oönskade graviditeter och sexuellt vård.

Östra nämnden beviljade, under sitt torsdagsmöte, totalt 300 000 kronor till utbildning och införande av metoden. Den utgår från ett frågeformulär, där de som löper störst risk att bli utsatta eller utsätta andra ska identifieras. Sedan finns det en handbok med åtgärdsstöd, som bland annat innehåller förslag på följdfrågor och åtgärder.

– Metoden har prövats i Lidköping och nu vill ungdomsmottagningarna använda den i hela Skaraborg. Nu blir vi först i Västra Götalandsregionen att införa arbetssättet. Det bör vara intressant för många, säger ordföranden Gunilla Druve Jansson (C).

Omfattande mål

Nämnden slog fast målet att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020.