18 jun 2017 11:00

18 jun 2017 11:09

Nytt avtal i känsligt ambulansärende

SKARABORG: Raster byts mot måltidsuppehåll

Rasterna för ambulanspersonalen på Skaraborgs sjukhus byts ut mot måltidsuppehåll.

I dagsläget har personalen raster under sina arbetspass, vilket innebär att bilen ställs och i teorin inte är tillgänglig.

Ingen har egentligen gillat systemet, men från och med vecka 35 byts rasterna ut mot måltidsuppehåll, enligt ett kollektivavtal som nyligen blev klart. Då är personalen i tjänst även då de käkar, och deras bil finns tillgänglig för SOS Alarm.

Nöjd med avtal

Verksamhetschefen Hans Halén är nöjd över att det finns ett avtal. Han betonar att tillgängligheten ökar:

– Nu slipper vi ställa ett antal bilar, personalen får i sig sin mat och vanligtvis finns det gott om utrymmen att hitta tid för att käka. Vi hade en bra dialog med Vårdförbundet.

En vecka per timma

Som kompensation får personalen en timmas kompledighet per vecka, vilket innebär en dryg veckas ledighet per år. Enligt avtalet ska det nya systemet utvärderas, för att fånga in störningar av uppehållet.

– Men vi har inte sett något som gått snett, när vi använt oss av raster. I några fall har det blivit en längre väntan, men ingen har blivit skadad, säger Hans Halén.

Åtta i nytt team

Tiden för måltidsuppehåll räknas som arbetstid. För att kompensera tappet av tid har enheten utökats med åtta tjänster, som kommer att ingå i ett resursteam. Medlemmarna kommer att täcka de luckor som dyker upp.

– Vi har alltid vakanser, och behöver ta in vikarier eller låta folk jobba övertid. Tanken är att det här ska minska kostnaderna för övertid och vikarier. Vi får inga extra pengar för det.

Skas fick 26 sökande till de åtta tjänsterna.

Löste problemet

I höstas anmäldes verksamheten till Arbetsmiljöverket. Vårdförbundet menade att medlemmarna inte fick de raster de hade laglig rätt till. Verket betonade att arbetsgivaren skulle göra mer för att personalen skulle kunna ta ut sina raster.

– Nu har vi ett avtal som löser problemet.

Avtalet med Kommunal om måltidsuppehåll är ännu inte klart.

I dagsläget har personalen raster under sina arbetspass, vilket innebär att bilen ställs och i teorin inte är tillgänglig.

Ingen har egentligen gillat systemet, men från och med vecka 35 byts rasterna ut mot måltidsuppehåll, enligt ett kollektivavtal som nyligen blev klart. Då är personalen i tjänst även då de käkar, och deras bil finns tillgänglig för SOS Alarm.

Nöjd med avtal

Verksamhetschefen Hans Halén är nöjd över att det finns ett avtal. Han betonar att tillgängligheten ökar:

– Nu slipper vi ställa ett antal bilar, personalen får i sig sin mat och vanligtvis finns det gott om utrymmen att hitta tid för att käka. Vi hade en bra dialog med Vårdförbundet.

En vecka per timma

Som kompensation får personalen en timmas kompledighet per vecka, vilket innebär en dryg veckas ledighet per år. Enligt avtalet ska det nya systemet utvärderas, för att fånga in störningar av uppehållet.

– Men vi har inte sett något som gått snett, när vi använt oss av raster. I några fall har det blivit en längre väntan, men ingen har blivit skadad, säger Hans Halén.

Åtta i nytt team

Tiden för måltidsuppehåll räknas som arbetstid. För att kompensera tappet av tid har enheten utökats med åtta tjänster, som kommer att ingå i ett resursteam. Medlemmarna kommer att täcka de luckor som dyker upp.

– Vi har alltid vakanser, och behöver ta in vikarier eller låta folk jobba övertid. Tanken är att det här ska minska kostnaderna för övertid och vikarier. Vi får inga extra pengar för det.

Skas fick 26 sökande till de åtta tjänsterna.

Löste problemet

I höstas anmäldes verksamheten till Arbetsmiljöverket. Vårdförbundet menade att medlemmarna inte fick de raster de hade laglig rätt till. Verket betonade att arbetsgivaren skulle göra mer för att personalen skulle kunna ta ut sina raster.

– Nu har vi ett avtal som löser problemet.

Avtalet med Kommunal om måltidsuppehåll är ännu inte klart.

Avtalet

Rast byts mot måltidsupphåll. Uppkommer frekventa störningar av måltidsuppehållet ska de lokala parterna söka en överenskommelse för att säkerställa återhämtning och möjlighet att äta.

De anställda erhåller en timmas kompledighet per arbetad vecka vid arbete i klinisk ambulansverksamhet.

Källa: Skaraborgs sjukhus