19 jun 2017 06:00

19 jun 2017 06:00

"Vi kan ju inte stänga"

SKARABORG: Verksamhetschef utesluter inte beordring av akutpersonal

Sjuksköterskebrist, långa väntetider för patienterna och ett ansträngt läge för personalen. Sommaren på akuten i Skövde blir tuff. Verksamhetschefen Hans Halén utesluter inte att personal får beordras in.
– Vi kan ju inte stänga akuten.

Under maj gjordes en riskanalys om sommaren på Skaraborgs sjukhus. Analysen är omfattande och pekar på flera oroande faktorer.

Verksamheternas sommar präglas av brist på sjuksköterskor. Akuten i Skövde är inget undantag, i analysen betonas det att konsekvenserna kan bli stora för både patienter och medarbetare. Att flytta personal från andra avdelningar, innebär ytterligare risker.

Vårdplatsbristen kan påverka beslut om inläggning av patienter. Ett ökat antal sökande kan också bli en stor risk i sommar. Att kommunerna inte klarar av att ta hem sina färdigbehandlade patienter, ökar trycket efter vårdplatser och bromsar upp flödet inom sjukhuset.

Bra analys

Hans Halén, verksamhetschef vid akuten, ambulansen, samt akutvårdsavdelningarna för kirurg (kava) och medicin (medicin), säger att riskanalysen är bra och att läget ser allvarligare ut än tidigare år.

Personalläget är inte löst. Normalt bemannas akuten av elva sjuksköterskor på kvällen, under dagen och natten är det åtta. Just nu saknas det två eller tre sjuksköterskor på flera kvällar. Det handlar om cirka 230 pass som ska besättas på akuten.

– Vi måste finna lösningar på detta, akuten kan ju inte stängas. Arbetet pågår ständigt, säger Halén.

Att flytta personal från andra avdelningar är en lösning.

– Men vi kan inte utesluta att vi måste beordra in personal. Det är den absolut sämsta åtgärden vi kan ta till. Personalen är redan hårt ansträngd, många kommer att gå in och göra flera extra pass och ställa upp. Tyvärr har jag känsla av att vi måste ta till den åtgärden, tillägger Halén.

På kava planeras det för 24 vårdplatser men under vissa veckor kommer det att handla om 16.

4 582 besök

Under juli 2016 besöktes akuten i Skövde av 4 582 patienter, vilket var 500 fler än under juli 2012.

– Kurvan verkar ha planat ut. Vi förväntar oss ett liknande tryck som förra året. Allvarligt sjuka människor som är behov av akut vård kommer vi att ta hand om direkt. För de övriga kan det bli långa väntetider, även om vi inte säger att de inte ska komma till akuten, säger Halén.

Personalen har fått instruktioner om att i större omfattning än tidigare hänvisa vissa patienter till jourcentralen eller deras vårdcentral.

– Personalen, som vill hjälpa alla, tycker att det är jobbigt att göra det men vi från ledningen uppmanar dem att göra det. Allt för att underlätta för de som verkligen behöver akut vård, säger Hans Halén.

Under maj gjordes en riskanalys om sommaren på Skaraborgs sjukhus. Analysen är omfattande och pekar på flera oroande faktorer.

Verksamheternas sommar präglas av brist på sjuksköterskor. Akuten i Skövde är inget undantag, i analysen betonas det att konsekvenserna kan bli stora för både patienter och medarbetare. Att flytta personal från andra avdelningar, innebär ytterligare risker.

Vårdplatsbristen kan påverka beslut om inläggning av patienter. Ett ökat antal sökande kan också bli en stor risk i sommar. Att kommunerna inte klarar av att ta hem sina färdigbehandlade patienter, ökar trycket efter vårdplatser och bromsar upp flödet inom sjukhuset.

Bra analys

Hans Halén, verksamhetschef vid akuten, ambulansen, samt akutvårdsavdelningarna för kirurg (kava) och medicin (medicin), säger att riskanalysen är bra och att läget ser allvarligare ut än tidigare år.

Personalläget är inte löst. Normalt bemannas akuten av elva sjuksköterskor på kvällen, under dagen och natten är det åtta. Just nu saknas det två eller tre sjuksköterskor på flera kvällar. Det handlar om cirka 230 pass som ska besättas på akuten.

– Vi måste finna lösningar på detta, akuten kan ju inte stängas. Arbetet pågår ständigt, säger Halén.

Att flytta personal från andra avdelningar är en lösning.

– Men vi kan inte utesluta att vi måste beordra in personal. Det är den absolut sämsta åtgärden vi kan ta till. Personalen är redan hårt ansträngd, många kommer att gå in och göra flera extra pass och ställa upp. Tyvärr har jag känsla av att vi måste ta till den åtgärden, tillägger Halén.

På kava planeras det för 24 vårdplatser men under vissa veckor kommer det att handla om 16.

4 582 besök

Under juli 2016 besöktes akuten i Skövde av 4 582 patienter, vilket var 500 fler än under juli 2012.

– Kurvan verkar ha planat ut. Vi förväntar oss ett liknande tryck som förra året. Allvarligt sjuka människor som är behov av akut vård kommer vi att ta hand om direkt. För de övriga kan det bli långa väntetider, även om vi inte säger att de inte ska komma till akuten, säger Halén.

Personalen har fått instruktioner om att i större omfattning än tidigare hänvisa vissa patienter till jourcentralen eller deras vårdcentral.

– Personalen, som vill hjälpa alla, tycker att det är jobbigt att göra det men vi från ledningen uppmanar dem att göra det. Allt för att underlätta för de som verkligen behöver akut vård, säger Hans Halén.