04 jul 2017 16:33

04 jul 2017 16:33

"Ingen kan vara erfaren direkt"

ALMEDALEN: Seminarium om sjuksköterskor

Många nya sjuksköterskor hoppar av efter en kort tid i yrket.
– Hur bra är vi på att ta hand om de som utbildas, undrade regionrådet Jonas Andersson (L) under en debatt i Almedalen.

Panelen under seminariet om hur väl sjuksköterskorna förbereds och om utbildningens längd, var i stort sett överens.

Något måste göras för att de nya sjuksköterskorna ska stanna i vården.

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin sade att utbildningen blivit för teoretisk, den praktiska delen har minskat:

– Samtidigt kan vi inte lägga någon skuld på den enskilde. Det är många som inte är förberedda på arbetslivet, men det gäller inte bara sjukvården.

Johan Larsson, vice vd för Vårdförbundet, slog fast:

– Hur väl förberedda är arbetsgivarna? Våra sjuksköterskor har en bra grund, men det behövs en bra introduktion. Ingen kan vara erfaren direkt. Arbetsgivaren måste tillsammans med lärosätena bestämma hur de ska göra.

Karin Dahlman-Wright, Karolinska institutet, menade att mycket kan göras.

– Det är viktigt att studenterna får pröva på att göra saker under sin praktik, och inte bara stå bakom och titta på. Där har vi ett gemensamt ansvar.

Ann-Marie Wennberg, direktör på Sahlgrenska, berättade att det skapats olika karriärvägar för att få sjuksköterskorna att utvecklas och stanna. Hon betonade att de inblandade måste hjälpas åt och se till att de nya är bättre förberedda.

– Många kan inte basala saker. Samtidigt måste vi lyfta bort det administrativa och låta sjuksköterskorna vara mer bland patienterna.

Just nu är grundutbildningen tre år. Flera röster höjdes för en förlängning.

– Sjuksköterskorna har den kortaste utbildningen av de 21 legitimationsyrkena inom vården. Varför inte förlänga, frågade regionrådet Jonas Andersson (L).

Flera ville även ha en gemensam standard på lärosätena för utbildningarna.

Panelen under seminariet om hur väl sjuksköterskorna förbereds och om utbildningens längd, var i stort sett överens.

Något måste göras för att de nya sjuksköterskorna ska stanna i vården.

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin sade att utbildningen blivit för teoretisk, den praktiska delen har minskat:

– Samtidigt kan vi inte lägga någon skuld på den enskilde. Det är många som inte är förberedda på arbetslivet, men det gäller inte bara sjukvården.

Johan Larsson, vice vd för Vårdförbundet, slog fast:

– Hur väl förberedda är arbetsgivarna? Våra sjuksköterskor har en bra grund, men det behövs en bra introduktion. Ingen kan vara erfaren direkt. Arbetsgivaren måste tillsammans med lärosätena bestämma hur de ska göra.

Karin Dahlman-Wright, Karolinska institutet, menade att mycket kan göras.

– Det är viktigt att studenterna får pröva på att göra saker under sin praktik, och inte bara stå bakom och titta på. Där har vi ett gemensamt ansvar.

Ann-Marie Wennberg, direktör på Sahlgrenska, berättade att det skapats olika karriärvägar för att få sjuksköterskorna att utvecklas och stanna. Hon betonade att de inblandade måste hjälpas åt och se till att de nya är bättre förberedda.

– Många kan inte basala saker. Samtidigt måste vi lyfta bort det administrativa och låta sjuksköterskorna vara mer bland patienterna.

Just nu är grundutbildningen tre år. Flera röster höjdes för en förlängning.

– Sjuksköterskorna har den kortaste utbildningen av de 21 legitimationsyrkena inom vården. Varför inte förlänga, frågade regionrådet Jonas Andersson (L).

Flera ville även ha en gemensam standard på lärosätena för utbildningarna.