05 jul 2017 10:21

05 jul 2017 10:21

Patientstudie får avslag

SKARABORG: Ansökan från Skas nobbades av etikprövningsnämnden

Skaraborgs sjukhus ville göra en studie på patienter med magmunsbråck, men den regionala etikprövningsnämnden avslog ansökan.

Kirurgkliniken på Skaraborgs sjukhus är ansvarigt för projektet. Forskningen om hälsan hos patienter, före och efter ingreppet, som opereras för magmunsbråck skulle ge genom granskning av patientjournaler samt intervjuer, före och efter ingreppen, av patienter.

Två gånger bordlade den regionala etikprövningsnämnden i Göteborg ansökan. Skas ombads att revidera och komplettera sin ansökan. Vid det senaste sammanträdet avslogs ansökan. Nämnden menar att Skas inte kunnat motivera hur journaldatan ska användas och att det inte finns någon vetenskaplig metod för hur den ska komplettera den kvalitativa analysen.

Nämnden betonar även, i sitt beslut, att det handlar om få patienter med stor variation i orsaken till ingreppet och att ingreppen är komplicerade. Därför är det svårt att dra slutsatser mellan uppgifterna man önskar hämta från journalerna och de som kommer under intervjuerna med patienterna.

Cirka tio patienter per år opereras för magmunsbråck på Skas varje år. I ansökan angavs studietiden till mellan två och tre år.

Skas kan överklaga beslutet till centrala etikprövningsnämnden.

1 154 ärenden

Den regionala etikprövningsnämnden, som ska godkänna forskning vid högskolorna, hälso- och sjukvårdsmyndigheter, företag och statliga myndigheter samt kommunerna i Västra Götaland, fick in 1 154 ärenden under 2016. 1 137 avgjordes.

Tre ärenden överklagades till den centrala etikprövningsnämnden. I två fall godkändes forskningen, det tredje skickades tillbaka och godkändes sedan av den regionala nämnden.

Kirurgkliniken på Skaraborgs sjukhus är ansvarigt för projektet. Forskningen om hälsan hos patienter, före och efter ingreppet, som opereras för magmunsbråck skulle ge genom granskning av patientjournaler samt intervjuer, före och efter ingreppen, av patienter.

Två gånger bordlade den regionala etikprövningsnämnden i Göteborg ansökan. Skas ombads att revidera och komplettera sin ansökan. Vid det senaste sammanträdet avslogs ansökan. Nämnden menar att Skas inte kunnat motivera hur journaldatan ska användas och att det inte finns någon vetenskaplig metod för hur den ska komplettera den kvalitativa analysen.

Nämnden betonar även, i sitt beslut, att det handlar om få patienter med stor variation i orsaken till ingreppet och att ingreppen är komplicerade. Därför är det svårt att dra slutsatser mellan uppgifterna man önskar hämta från journalerna och de som kommer under intervjuerna med patienterna.

Cirka tio patienter per år opereras för magmunsbråck på Skas varje år. I ansökan angavs studietiden till mellan två och tre år.

Skas kan överklaga beslutet till centrala etikprövningsnämnden.

1 154 ärenden

Den regionala etikprövningsnämnden, som ska godkänna forskning vid högskolorna, hälso- och sjukvårdsmyndigheter, företag och statliga myndigheter samt kommunerna i Västra Götaland, fick in 1 154 ärenden under 2016. 1 137 avgjordes.

Tre ärenden överklagades till den centrala etikprövningsnämnden. I två fall godkändes forskningen, det tredje skickades tillbaka och godkändes sedan av den regionala nämnden.