06 jul 2017 14:09

06 jul 2017 14:13

"Våld i nära relationer" i fokus på Gotland

SKARABORG

Projektet ”Våld i nära relationer” presenterades i Almedalen under torsdagen.
– Frukostseminariet var fullsatt. Vi fick bra respons, säger Annica Bengtzing, samrodningsförbundet.

Projektet ”Våld i nära relationer” har genomförts i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna, samordningsförbunden i Skaraborg och vården. Personer som utsätts för våld i nära relationer ska mötas på ett professionellt sätt. Medarbetarna ska våga fråga om våld i nära relationer och veta vem de drabbade ska hänvisas till om våld förekommer.

Bra resultat

Utväg Skaraborg, som är en myndighetssamverkan mellan bland andra Skaraborgs 15 kommuner, har ansvarat för utbildningen av handläggarna. Resultatet är bra och parterna är nöjda.

Projektet presenterades under ett av Finsams, som bland annat samordnar finansiering av rehabiliteringsinsatser, seminarier i Almedalen.

Deltagarna hade specialgjorda t-shirtar för att väcka uppmärksamhet och för att sticka ut i bruset i Almedalen.

Dragningen var 20 minuter, representanterna var väl förberedda och spelade bland annat upp en gripande film.

– Efteråt fanns vi tillgängliga i ett tält, för de som ville veta mer. Många var intresserade och vill komma på studiebesök, säger Annica Bengtzing.

Aktuellt ämne

Ämnet är aktuellt, berör många och har tagits upp under flera seminarier under veckan.

– Våld i nära relationer har funnits med i flera seminarier. Psykisk ohälsa och hedersrelaterat våld har också varit angelägna ämnen, men vi har inte sett någon som haft vårt koncept, med fyra myndigheter som samverkar, säger Malin Nymann, östra samordningsförbundet.

Hur går ni vidare?

– Det är bara att jobba vidare, motivera alla inblandade att fortsätta med arbetet. Under hösten kommer vi ha en chefutbildning, så att de kan stötta sina medarbetare.

Projektet ”Våld i nära relationer” har genomförts i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna, samordningsförbunden i Skaraborg och vården. Personer som utsätts för våld i nära relationer ska mötas på ett professionellt sätt. Medarbetarna ska våga fråga om våld i nära relationer och veta vem de drabbade ska hänvisas till om våld förekommer.

Bra resultat

Utväg Skaraborg, som är en myndighetssamverkan mellan bland andra Skaraborgs 15 kommuner, har ansvarat för utbildningen av handläggarna. Resultatet är bra och parterna är nöjda.

Projektet presenterades under ett av Finsams, som bland annat samordnar finansiering av rehabiliteringsinsatser, seminarier i Almedalen.

Deltagarna hade specialgjorda t-shirtar för att väcka uppmärksamhet och för att sticka ut i bruset i Almedalen.

Dragningen var 20 minuter, representanterna var väl förberedda och spelade bland annat upp en gripande film.

– Efteråt fanns vi tillgängliga i ett tält, för de som ville veta mer. Många var intresserade och vill komma på studiebesök, säger Annica Bengtzing.

Aktuellt ämne

Ämnet är aktuellt, berör många och har tagits upp under flera seminarier under veckan.

– Våld i nära relationer har funnits med i flera seminarier. Psykisk ohälsa och hedersrelaterat våld har också varit angelägna ämnen, men vi har inte sett någon som haft vårt koncept, med fyra myndigheter som samverkar, säger Malin Nymann, östra samordningsförbundet.

Hur går ni vidare?

– Det är bara att jobba vidare, motivera alla inblandade att fortsätta med arbetet. Under hösten kommer vi ha en chefutbildning, så att de kan stötta sina medarbetare.