06 jul 2017 16:55

06 jul 2017 16:55

Walterum: "Vi vill ha klara besked"

SKARABORG: I väntan på infrastrukturbeslut

31 augusti avslöjar Trafikverket hur staten tänker investera i infrastruktur de närmaste åren.
– Det viktigaste är att vi får klara besked, säger Leif Walterum (C), kommunalråd i Skövde och medlem i Västra stambanegruppen.

Sträckan Stockholm-Göteborg, som ska trafikeras med höghastighetståg, ska prioriteras om Sverigeförhandlingen tvingas välja mellan den och Stockholm-Malmö, vilket kan bli fallet om projektet inte finansieras med lån. Sverigeförhandlingen betonade det under veckan.

– Samtidigt är infrastrukturminister Anna Johansson (S) och oppositionen tydliga med att det inte blir någon lånefinansiering.

Samtidigt vill många få loss pengar till en satsning på en kapacitetshöjning av västra stambanan, inklusive ytterligare ett dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg. Västra stambanegruppen gör allt vad som går för att påverka, inför den 31 augusti då Trafikverkets - och statens - planer blir kända.

– Men det viktigaste är att vi inte hamnar i ett nytt vakuum, att vi ska vänta och se. Det får inte bli osäkerhet och jag tror att modellen är att titta på annan finansiering och därmed ett annat ägande, säger Walterum.

Samtidigt har diskussioner inletts om en medfinansiering av sträckan Göteborg-Borås. Enligt regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) är de 49 kommunerna i Västra Götaland överens om det. Ulf Eriksson (C), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden, bekräftar.

– Det finns en tanke om det. Det är ungefär samma idé som med E20, att de kommuner som ligger närmast står för en större del. Men det finns inga belopp eller liknande klara.

Eriksson ser helst se en lånefinansiering av höghastighetsbanan.

– Då tar det inte utrymme ur den nationella potten.

Sträckan Stockholm-Göteborg, som ska trafikeras med höghastighetståg, ska prioriteras om Sverigeförhandlingen tvingas välja mellan den och Stockholm-Malmö, vilket kan bli fallet om projektet inte finansieras med lån. Sverigeförhandlingen betonade det under veckan.

– Samtidigt är infrastrukturminister Anna Johansson (S) och oppositionen tydliga med att det inte blir någon lånefinansiering.

Samtidigt vill många få loss pengar till en satsning på en kapacitetshöjning av västra stambanan, inklusive ytterligare ett dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg. Västra stambanegruppen gör allt vad som går för att påverka, inför den 31 augusti då Trafikverkets - och statens - planer blir kända.

– Men det viktigaste är att vi inte hamnar i ett nytt vakuum, att vi ska vänta och se. Det får inte bli osäkerhet och jag tror att modellen är att titta på annan finansiering och därmed ett annat ägande, säger Walterum.

Samtidigt har diskussioner inletts om en medfinansiering av sträckan Göteborg-Borås. Enligt regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) är de 49 kommunerna i Västra Götaland överens om det. Ulf Eriksson (C), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden, bekräftar.

– Det finns en tanke om det. Det är ungefär samma idé som med E20, att de kommuner som ligger närmast står för en större del. Men det finns inga belopp eller liknande klara.

Eriksson ser helst se en lånefinansiering av höghastighetsbanan.

– Då tar det inte utrymme ur den nationella potten.