10 jul 2017 06:00

10 jul 2017 06:00

Skärpt lag ökar krav på kommunerna

SKARABORG: Fem dagars "karens" blir tre

Nu ska kommunerna plocka hem färdigbehandlade patienter från sjukhusen inom fem dagar.
Efter nyår sänks gränsen till tre dagar.

I dagsläget har kommunen fem vardagar på sig att ta hem en patient, som anses medicinskt färdigbehandlad, från sjukhusen.

Från och med årsskiftet ändras lagen och gränsen sänks till tre dagar, inklusive helgdagar. Samtidigt ska kommunen och primärvården informeras om när en patient förväntas skrivas ut, redan vid inskrivningen. Senast 24 timmar efter inskrivningen i slutenvården ska det meddelandet skickas.

– Primärvården får en samordnande funktion, men det kommer att bli ett helt annat flöde och andra rutiner. Det krävs en tidig dialog, säger Jonas Engelbrektsson, avdelningschef för äldreomsorg i Skövde kommun.

Det finns även krav på att kommuner och landsting tar fram gemensamma riktlinjer på hur de ska samverka.

– Tiden är knappt men under hösten ska vi jobba fram de nya rutinerna, säger Jonas Engelbrektsson.

Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör för Skaraborgs sjukhus, betonar att det har satts i gång flera olika projekt med tanke på lagändringen. Samarbetet i Vårdsamverkan Skaraborg, där alla berörda parter finns med, är betydelsefullt.

– Syftet är att man inte ska behöva ligga på sjukhuset i onödan. Den som är utskriven, och färdigbehandlad, ska få komma hem eller till ett korttidsboende så snart som möjligt, säger Jane Johansson och tillägger:

– Det handlar om personer med ett omfattande vårdbehov, men de ska få sin vård på rätt nivå.

Problem

Under våren har Skövde haft problem att plocka hem sina patienter i tid. Klarar inte en kommun ”femdagarsgränsen” tar sjukhuset ut en avgift på 4 277 kronor per dygn. Redan i början av maj hade Skövde kommit upp i lika stor kostnad som under hela 2016. För någon vecka sedan hade Skövde 14 patienter, som ansågs färdigbehandlade, kvar på Skas.

– Inför helgen ser det ljusare ut. I torsdags hade vi fem så kallade ”betalningspatienter” kvar på Skas. Två fick åka hem under fredagen och för de övriga fanns det en plan för hemkomst under början av veckan. Samtidigt är det en utmaning om patienten kan åka hem eller om den ska till en korttidsplats, säger Jonas Engelbrektsson.

Under den senaste tiden har Skövde inrättat tre extra korttidsplatser på egen hand. Dessutom får kommunen hjälp av Tibro, Töreboda, Karlsborg och Vara med totalt fem korttidsplatser.

– Samarbetet med övriga kommuner fungerar bra. Vi har en bra kommunikation med sjukhuset och har regelbundna avstämningar.

I Skövde väntar flera på ett särskilt boende. Därför ökar trycket på korttidsplatserna. Ett nytt särskilt boende planeras vid Ekedal men det hjälper ju inte i dagsläget.

För två veckor sedan hade Skas 15 ”betalningspatienter” och 20 som låg på ”karensdagar”. Förra veckan låg sju på betalningsplatser, och 16 på karens.

– Vi är jätteglada att det blir ett större utflöde. Det är ansträngt på sommaren och var har ont om vårdplatser, säger Jane Johansson.

Brevvädjan

Problemet gäller hela regionen och inför sommaren skrev regionens hälso- och sjukvårdsdirektör till kommunerna och uppmanade dem att ta hem färdigbehandlade patienter så snart som möjligt:

– I nuläget är varje vårdplats som frigörs viktig, betonade Söderström.

I dagsläget har kommunen fem vardagar på sig att ta hem en patient, som anses medicinskt färdigbehandlad, från sjukhusen.

Från och med årsskiftet ändras lagen och gränsen sänks till tre dagar, inklusive helgdagar. Samtidigt ska kommunen och primärvården informeras om när en patient förväntas skrivas ut, redan vid inskrivningen. Senast 24 timmar efter inskrivningen i slutenvården ska det meddelandet skickas.

– Primärvården får en samordnande funktion, men det kommer att bli ett helt annat flöde och andra rutiner. Det krävs en tidig dialog, säger Jonas Engelbrektsson, avdelningschef för äldreomsorg i Skövde kommun.

Det finns även krav på att kommuner och landsting tar fram gemensamma riktlinjer på hur de ska samverka.

– Tiden är knappt men under hösten ska vi jobba fram de nya rutinerna, säger Jonas Engelbrektsson.

Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör för Skaraborgs sjukhus, betonar att det har satts i gång flera olika projekt med tanke på lagändringen. Samarbetet i Vårdsamverkan Skaraborg, där alla berörda parter finns med, är betydelsefullt.

– Syftet är att man inte ska behöva ligga på sjukhuset i onödan. Den som är utskriven, och färdigbehandlad, ska få komma hem eller till ett korttidsboende så snart som möjligt, säger Jane Johansson och tillägger:

– Det handlar om personer med ett omfattande vårdbehov, men de ska få sin vård på rätt nivå.

Problem

Under våren har Skövde haft problem att plocka hem sina patienter i tid. Klarar inte en kommun ”femdagarsgränsen” tar sjukhuset ut en avgift på 4 277 kronor per dygn. Redan i början av maj hade Skövde kommit upp i lika stor kostnad som under hela 2016. För någon vecka sedan hade Skövde 14 patienter, som ansågs färdigbehandlade, kvar på Skas.

– Inför helgen ser det ljusare ut. I torsdags hade vi fem så kallade ”betalningspatienter” kvar på Skas. Två fick åka hem under fredagen och för de övriga fanns det en plan för hemkomst under början av veckan. Samtidigt är det en utmaning om patienten kan åka hem eller om den ska till en korttidsplats, säger Jonas Engelbrektsson.

Under den senaste tiden har Skövde inrättat tre extra korttidsplatser på egen hand. Dessutom får kommunen hjälp av Tibro, Töreboda, Karlsborg och Vara med totalt fem korttidsplatser.

– Samarbetet med övriga kommuner fungerar bra. Vi har en bra kommunikation med sjukhuset och har regelbundna avstämningar.

I Skövde väntar flera på ett särskilt boende. Därför ökar trycket på korttidsplatserna. Ett nytt särskilt boende planeras vid Ekedal men det hjälper ju inte i dagsläget.

För två veckor sedan hade Skas 15 ”betalningspatienter” och 20 som låg på ”karensdagar”. Förra veckan låg sju på betalningsplatser, och 16 på karens.

– Vi är jätteglada att det blir ett större utflöde. Det är ansträngt på sommaren och var har ont om vårdplatser, säger Jane Johansson.

Brevvädjan

Problemet gäller hela regionen och inför sommaren skrev regionens hälso- och sjukvårdsdirektör till kommunerna och uppmanade dem att ta hem färdigbehandlade patienter så snart som möjligt:

– I nuläget är varje vårdplats som frigörs viktig, betonade Söderström.