17 jul 2017 18:36

17 jul 2017 18:37

Militärpoliser slipper JO-kritik

SKARABORG: Ingen åtgärd efter anmälan från förhörd

Militärpoliser från ett regemente i Skaraborg slipper kritik från justitieombudsmannen, (JO). En hemvärnsman anmälde militärpolisernas agerande vid ett förhör, men JO lägger ned utredningen utan åtgärd.

Hemvärnsmannen misstänktes för att ha tankat sin bil privat, men skickat fakturan till Försvarsmakten. Under utredningen skulle han förhöras, men då mannen var sjuk beslutades att förhöret skulle genomföras i mannens bostad.

Det är då som militärpoliserna agerat felaktigt anser mannen. I sin anmälan skrev han att militärpoliserna inte tagit hänsyn hans infektionskänslighet. De ska heller inte ha visat några identitetshandlingar utan mer eller mindre tvingat sig in i lägenheten.

I JO-anmälan berättade mannen att förhöret i bostaden blev helt fel eftersom han inte orkade förklara delar i ärendet som var skälet till förhöret.

ÖB yttrade sig

Försvarsmakten yttrade sig till JO och Sveriges överbefälhavare, Micael Bydén, skrev under yttrandet där poliserna förklarade att de inte uppfattat att mannen sagt att han var infektionskänslig.

De ska ha presenterat sig och att de var militärpoliser framgick tydligt i och med uniformerna.

Ingen åtgärd

JO skriver i sitt beslut att ord står mot ord och att det inte är meningsfullt att försöka utreda frågan ytterligare. Utredningen ger inte anledning till kritik eller annan åtgärd från JO.

Hemvärnsmannen misstänktes för att ha tankat sin bil privat, men skickat fakturan till Försvarsmakten. Under utredningen skulle han förhöras, men då mannen var sjuk beslutades att förhöret skulle genomföras i mannens bostad.

Det är då som militärpoliserna agerat felaktigt anser mannen. I sin anmälan skrev han att militärpoliserna inte tagit hänsyn hans infektionskänslighet. De ska heller inte ha visat några identitetshandlingar utan mer eller mindre tvingat sig in i lägenheten.

I JO-anmälan berättade mannen att förhöret i bostaden blev helt fel eftersom han inte orkade förklara delar i ärendet som var skälet till förhöret.

ÖB yttrade sig

Försvarsmakten yttrade sig till JO och Sveriges överbefälhavare, Micael Bydén, skrev under yttrandet där poliserna förklarade att de inte uppfattat att mannen sagt att han var infektionskänslig.

De ska ha presenterat sig och att de var militärpoliser framgick tydligt i och med uniformerna.

Ingen åtgärd

JO skriver i sitt beslut att ord står mot ord och att det inte är meningsfullt att försöka utreda frågan ytterligare. Utredningen ger inte anledning till kritik eller annan åtgärd från JO.