19 jul 2017 13:24

19 jul 2017 13:24

Bup på Skasfår kritik

IVO

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har funnit brister hos Skaraborgs barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, i Lidköping.

I en anmälan konstaterades att det fanns frågetecken för samarbetet med andra mottagningar och samarbetsorganisationen Västbus.

Ivo skriver i sitt beslut att det fanns brister i mottagningens kontakter med patienten, liksom i medverkan under ett möte med Västbus. Skas betonar att det arbetas för att handläggningen ska förbättras.

I en anmälan konstaterades att det fanns frågetecken för samarbetet med andra mottagningar och samarbetsorganisationen Västbus.

Ivo skriver i sitt beslut att det fanns brister i mottagningens kontakter med patienten, liksom i medverkan under ett möte med Västbus. Skas betonar att det arbetas för att handläggningen ska förbättras.