19 jul 2017 16:53

19 jul 2017 16:53

Skaraborgs vägar har bra asfalt, men...

SKÖVDE

Motormännens undersökning visar att Skaraborgs vägar är bra, men...
– Undersökningen visar bara vägytan, säger Ulla-Britt Hagström, och poängterar att många Skaraborgska vägar inte är mittseparerade.

Motormännen släppte sin senaste vägundersökning på onsdagen och den visar att de skaraborgska vägarna håller bra kvalitet.

Bland annat har vägarna 49, 46, 26, 194, 195 och 200 undersökts med vibrationssensorer.

49:an sämst

Resultatet visar att de flesta är bra till 99 procent eller mer. Väg 49 och 46 hamnar på 98,8 respektive 98,9 procent.

Av de riksvägar som finns i SLA:s spridningsområde får väg 49 lägst betyg. 0,2 procent av vägen är dålig och 0,4 procent är underkänd.

Av länsvägarna i ungefär samma område är det väg 202 och 193 som får sämst betyg, med 0,3 procent dålig väg och 1 procent underkänd väg, respektive 0,3 procent dålig och 0,5 procent underkänd.

Vill komplettera

Ulla-Britt Hagström, ordförande i Motormännens lokalklubb Skaraborg, menar att undersökningen inte säger allt om vägarna. Den visar bara vägytans kvalitet och den är bra i Skaraborg, säger hon.

Ulla-Britt Hagström skulle hellre se en mer komplett utredning.

– Skaraborgs vägar är i allmänhet inte bra. Framför allt har vi få mittseparerade vägar.

– Nu har vi 80 på många vägar och under långa sträckor måste man hålla låg hastighet. Med mittseparerade vägar skulle man slippa det.

Kom i kläm

Ulla-Britt Hagström tar 49:an som exempel på en dålig väg.

– Den är kurvig med dålig sikt, särskilt mot Tibro. Mellan Axvall och Skara är den ju jättebra, men den har kommit i kläm med E20 och har blivit uppskjuten i den regionala planen.

Motormännens undersökning, som inkluderar 7 300 mil, visar att de sämsta vägarna finns i norra Sverige, framför allt i Norrbotten.

– En bra vägstandard är en förutsättning för tillgänglighet i områden där bilen ofta är det enda alternativet. Dåliga vägar ökar klyftan mellan stad och landsbygd. Därför är vi mycket kritiska till att regeringen inte ens satsar medel på vägunderhåll så att det täcker inflationen, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig hos Motormännen, i ett pressmeddelande.

Motormännen släppte sin senaste vägundersökning på onsdagen och den visar att de skaraborgska vägarna håller bra kvalitet.

Bland annat har vägarna 49, 46, 26, 194, 195 och 200 undersökts med vibrationssensorer.

49:an sämst

Resultatet visar att de flesta är bra till 99 procent eller mer. Väg 49 och 46 hamnar på 98,8 respektive 98,9 procent.

Av de riksvägar som finns i SLA:s spridningsområde får väg 49 lägst betyg. 0,2 procent av vägen är dålig och 0,4 procent är underkänd.

Av länsvägarna i ungefär samma område är det väg 202 och 193 som får sämst betyg, med 0,3 procent dålig väg och 1 procent underkänd väg, respektive 0,3 procent dålig och 0,5 procent underkänd.

Vill komplettera

Ulla-Britt Hagström, ordförande i Motormännens lokalklubb Skaraborg, menar att undersökningen inte säger allt om vägarna. Den visar bara vägytans kvalitet och den är bra i Skaraborg, säger hon.

Ulla-Britt Hagström skulle hellre se en mer komplett utredning.

– Skaraborgs vägar är i allmänhet inte bra. Framför allt har vi få mittseparerade vägar.

– Nu har vi 80 på många vägar och under långa sträckor måste man hålla låg hastighet. Med mittseparerade vägar skulle man slippa det.

Kom i kläm

Ulla-Britt Hagström tar 49:an som exempel på en dålig väg.

– Den är kurvig med dålig sikt, särskilt mot Tibro. Mellan Axvall och Skara är den ju jättebra, men den har kommit i kläm med E20 och har blivit uppskjuten i den regionala planen.

Motormännens undersökning, som inkluderar 7 300 mil, visar att de sämsta vägarna finns i norra Sverige, framför allt i Norrbotten.

– En bra vägstandard är en förutsättning för tillgänglighet i områden där bilen ofta är det enda alternativet. Dåliga vägar ökar klyftan mellan stad och landsbygd. Därför är vi mycket kritiska till att regeringen inte ens satsar medel på vägunderhåll så att det täcker inflationen, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig hos Motormännen, i ett pressmeddelande.