20 jul 2017 09:59

20 jul 2017 09:59

Sex dödsolyckor i trafiken

SKARABORG: Statistiken för årets första halvår är klar

Sex dödsolyckor inträffade i Skaraborg under det första halvåret.
Nationell statistik visar att dödsolyckorna minskar under årets första månader, men att de, räknat på helår, ökar i Skaraborg.

Mellan januari och juni i år omkom sex personer på de skaraborgska vägarna. Olyckorna med dödlig utgång var tre mötes-, två singel- och en tågolycka.

Går åt fel håll

– Tyvärr har jag inte siffror så att jag kan jämföra med föregående år. Men förra helåret gick olyckorna upp i antal, jämfört med året innan, så det går åt fel håll. Vi jobbar ju efter en nollvision, säger Torbjörn Forsell, verksamhetschef på NTF Skaraborg.

Chansar för mycket

Torbjörn Forsell tycker att han ser en försämring på våra vägar när det gäller hur bilister kör.

– Det är konstigt att det inte händer fler olyckor. Ofta handlar det om att andra bilister räddar upp situationen genom att bromsa eller väja.

Torbjörn Forsell menar att vissa bilister chansar för mycket, och att det en dag kan gå riktigt illa med svåra konsekvenser.

– Det handlar mycket om beteende och hastigheter, och en del verkar inte tycka att det är så noga med nykterhet i trafiken.

Fler trafikpoliser

Torbjörn Forsell önskar sig fler trafikpoliser och han efterlyser riktade medel i ett regeringsbeslut.

– Vi har lagar men vi måste ha trafikpoliser som ser till att de följs. Trafikpoliserna måste finnas ute i trafiken och vara oberoende. De ska inte tas in för jobb på stora evenemang.

Den nationella statistiken visar att antalet döda i trafiken minskar. 109 personer omkom under det första halvåret i år. Det är tolv färre jämfört med motsvarande period 2016.

Tio fotgängare

Av de 109 var elva yngre än 20 år, och 29 var 65 år eller äldre. 77 färdades i bil, tio på motorcykel, fem på övriga motorfordon, sju på cykel och tio var fotgängare.

39 bilister omkom i singelolyckor och 26 i mötesolyckor.

Antalet minskar

Medelantalet omkomna under det första halvåret 2013–2016 var 116 personer, vilket innebär att omkomna under första halvåret i år är sex procent lägre.

De fall där man har konstaterat självmord räknas inte in i statistiken.

Mellan januari och juni i år omkom sex personer på de skaraborgska vägarna. Olyckorna med dödlig utgång var tre mötes-, två singel- och en tågolycka.

Går åt fel håll

– Tyvärr har jag inte siffror så att jag kan jämföra med föregående år. Men förra helåret gick olyckorna upp i antal, jämfört med året innan, så det går åt fel håll. Vi jobbar ju efter en nollvision, säger Torbjörn Forsell, verksamhetschef på NTF Skaraborg.

Chansar för mycket

Torbjörn Forsell tycker att han ser en försämring på våra vägar när det gäller hur bilister kör.

– Det är konstigt att det inte händer fler olyckor. Ofta handlar det om att andra bilister räddar upp situationen genom att bromsa eller väja.

Torbjörn Forsell menar att vissa bilister chansar för mycket, och att det en dag kan gå riktigt illa med svåra konsekvenser.

– Det handlar mycket om beteende och hastigheter, och en del verkar inte tycka att det är så noga med nykterhet i trafiken.

Fler trafikpoliser

Torbjörn Forsell önskar sig fler trafikpoliser och han efterlyser riktade medel i ett regeringsbeslut.

– Vi har lagar men vi måste ha trafikpoliser som ser till att de följs. Trafikpoliserna måste finnas ute i trafiken och vara oberoende. De ska inte tas in för jobb på stora evenemang.

Den nationella statistiken visar att antalet döda i trafiken minskar. 109 personer omkom under det första halvåret i år. Det är tolv färre jämfört med motsvarande period 2016.

Tio fotgängare

Av de 109 var elva yngre än 20 år, och 29 var 65 år eller äldre. 77 färdades i bil, tio på motorcykel, fem på övriga motorfordon, sju på cykel och tio var fotgängare.

39 bilister omkom i singelolyckor och 26 i mötesolyckor.

Antalet minskar

Medelantalet omkomna under det första halvåret 2013–2016 var 116 personer, vilket innebär att omkomna under första halvåret i år är sex procent lägre.

De fall där man har konstaterat självmord räknas inte in i statistiken.